Mesto Trenčín venovalo pamätník architektovi F. Silbersteinovi-Silvanovi

4. 9. 2006

          V predposledný augustový deň primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER v spoločnosti Juraja SILVANA slávnostne odhalil pamätník architektovi  Ferdinandovi SILBERSTEINOVI-SILVANOVI. Mesto Trenčín sa tak rozhodlo uctiť si funkcionalistického architekta, ktorý mu dával tvár v 30. rokoch minulého storočia.


          Monument stojí na križovatke ulíc Hodžova a Martina Rázusa v mestskej časti Sihoť. Aktu slávnostného odhalenia sa priamo zúčastnil jeho synovec Juraj Silvan s manželkou. Zhromaždeniu prečítal list Susan Silvan – dcéry Ferdinanda Silbersteina-Silvana, dlhodobo žijúcej v Austrálii. Podľa jej spomienok významný architekt vždy považoval Trenčín za výnimočné regionálne centrum s vysokým porozumením pre jeho vlastnú tvorbu.


          „Pamätník považujem za výnimočnú poctu a pre mňa veľmi závažný čin. Cítim sa neobyčajne pyšná, hoci trochu smutná, že toto ocenenie práce môjho otca prišlo pre neho príliš neskoro; zomrel v roku 1983. Viem, že by mu urobilo úžasnú radosť. Som veľmi smutná, že nie som schopná byť dnes s vami. Dúfam, že v krátkej dobe prídem do Trenčína a teším sa, že uvidím nielen pamätník, ale aj všetky budovy, ktoré môj otec vyprojektoval a ktoré ešte stále stoja“, napísala dcéra významného otca.


          Úprimné dojatie rodiny Silvanovcov smerovalo aj k predstaviteľom samosprávy Mesta Trenčín: „Ďakujem veľmi pekne váženému pánovi primátorovi a všetkým, ktorý sa zaslúžili o tento pamätník, postavený na počesť môjho otca; zvlášť akademickému sochárovi Igorovi Mosnému, Ing. arch. Pavlovi Balaščákovi a Mgr. Renáte Kaščákovej, vedúcej útvaru marketingu mestského úradu, ako aj všetkým prítomným.“


          Dielo architekta Silbersteina-Silvana je v súvislosti s mestom Trenčín spomínané najmä s prostredím starej Sihote. Budova Obchodnej akadémie Dr. Milana Hodžu patrí medzi jeho najviac cenené diela. Vo svojej dobe predstavovala najmodernejšiu školskú budovu na Slovensku a dnes je pamiatkovo chránená.


          Na Sihoti sa nachádzajú i ďalšie projekty z jeho dielne – nájomný dom na Rázusovej ulici 2, domy pre vojenských gážistov a ďalšie. Projekty funkcionalistického architekta F. Silbersteina-Silvana sa nachádzajú aj v ďalších mestách – v Bratislave, Martine, Nitre a Seredi. Vo svojej vlasti bol činný aj krátko po druhej svetovej vojne. Stačil ešte naprojektovať Poštový úrad v Banskej Bystrici a ďalší nájomný dom v Bratislave. Stavby boli dokončené až po jeho nútenom odchode do emigrácie v Austrálii.


          Pripomenutie si mena Ferdinanda Silbersteina-Silvana je o to dôležitejšie, že nesmelo byť uvádzané viac ako 50 rokov v žiadnej publikácii. Pamäť osviežil až pád bývalého režimu. Prvé publicistické zmienky o ňom sa objavili takmer 10 rokov po jeho smrti v emigrácii.+ V predposledný augustový deň primátor Mesta Trenčín Branislav CELLER (vľavo) v spoločnosti Juraja SILVANA (vpravo) slávnostne odhalil pamätník architektovi  Ferdinandovi SILBERSTEINOVI-SILVANOVI. J. Silvan, synovec významného architekta zhromaždeniu prečítal list Susan Silvan – dcéry Ferdinanda Silbersteina-Silvana, dlhodobo žijúcej v Austrálii.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!