Mesto Trenčín pri zavádzaní nového cestovného poriadku nezlyhalo

25. 8. 2006

          Dôvodom aktuálnej zmeny cestovného poriadku Mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Trenčíne je zefektívnenie cestovania na území mesta. Mesto Trenčín si na základe zmluvy so SAD Trenčín, a.s., objednáva rozsah služieb, ktorými je pokrytá MHD v meste. V záujme čo najlepšieho zhodnotenia doterajšieho grafikonu MHD zadala SAD Výskumnému ústavu dopravy v Žiline vypracovať štúdiu MHD v meste Trenčín s cieľom navrhnúť nový cestovný poriadok. Tento má prihliadať  na efektívnosť MHD a zároveň aj zachovanie jej dopravnej obslužnosti.


          Povinnosť informovať verejnosť o zmenách cestovného poriadku má prepravca, ktorým je v tomto prípade SAD Trenčín, a.s. Mesto Trenčín informovanie obyvateľov o zmenách grafikonu nezanedbalo. O zmenách cestovného grafikonu informovalo na svojej internetovej stránke a prostredníctvom informačného dvojtýždenníka INFO 17. augusta 2006 s presným uvedením zmien konkrétnych liniek. Mesto zabezpečuje aj distribúciu nového cestovného poriadku do všetkých domácností mesta Trenčín, ktorá je zabezpečená spoločne s dvojtýždenníkom INFO č. 18 (31. augusta). Na internetovej stránke mesta Trenčín je zmenený cestovný poriadok prístupný od 24. augusta.


          Mesto Trenčín sa snaží v rámci svojej dopravnej politiky o efektivitu a dostupnosť hromadnej dopravy pre čo najširší okruh cestujúcej verejnosti. Pred zmenou cestovného poriadku chodilo v meste Trenčín 20 liniek, ktoré obsluhovalo 33 autobusov. V novom cestovnom poriadku je zachovaných 17 liniek, pričom ich obsluhuje 34 autobusov. Počet najazdených kilometrov sa neznížil. Plánované výkony sú zachované na úrovni 1,8 mil. kilometrov ročne.


          Zaviedol sa tiež intervalový systém, ktorý v praxi znamená, že spoje chodia v presne stanovených intervaloch (počas dopravnej špičky 15-20 minút a mimo špičky 20-30 minút). Jeho výhodou je, že žiadny cestujúci si nemusí pamätať presné odchody autobusov. SAD Trenčín po dohode s Mestom Trenčín pristúpila k prvým zmenám cestovného poriadku už v mesiaci jún. Trasy liniek č. 2 a 6 boli zmenené tak, aby niektoré spoje zachádzali k obchodno-zábavnému centru MAX. Skúšobne bol zavedený nočný spoj č. 50, ktorý premáva vždy v noci z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. Vytvorila sa tiež nová linka č. 3. Celkom tri linky 11, 17 a 18 boli presmerované a k zrušeniu liniek 9, 12 a 16 došlo z dôvodu ich nedostatočnej vyťaženosti. Napriek optimalizácii spojov celkový počet najazdených kilometrov MHD zostáva nezmenený.


          Primátor Mesta Trenčín Branislav Celler dňa 25. augusta menoval poslaneckú komisiu, ktorá bude prijímať podnety občanov k zmenám cestovného poriadku a následne bude o nich rokovať s SAD, a.s. Doposiaľ prišlo 30 podnetov od občanov predovšetkým z okrajových častí mesta, kde boli spoje redukované z ekonomických dôvodov. SAD Trenčín tiež po zásahu primátora mesta, už pristúpila k výlepu nových grafikonov na autobusových zástavkách, ktoré obsahujú cieľové stanice liniek. Spresnené grafikony majú zabrániť ďalším nedorozumeniam pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!