Mesto Trenčín NIE JE správcom všetkých komunikácií na svojom území

20. 4. 2005

          V regionálnej tlači sa v poslednom období začali objavovať nepresné informácie ohľadom správy a údržby komunikácií na území mesta Trenčín (viď článok „Lajdácka robota obyvateľom na Vlárskej ceste nepomohla“ uverejnenom v Trenčianskych novinách č. 12 z 30. 3. 2005 a článok „Na čo ešte čakáte?“ v Pardone č.14 zo dňa 9. 4. 2005).
           V spomínaných materiáloch autori nesprávne uviedli a pred vydaním, žiaľ, nekonzultovali s kompetentnými pracovníkmi, že za údržbu komunikácií II. a III. triedy zodpovedajú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o, Trenčín. Spomínaná mestská rozpočtová organizácia má v správe len miestne komunikácie na území mesta Trenčín. Za ďalšie zodpovedajú iné subjekty, ktorých zriaďovateľom je Slovenská správa ciest a Trenčiansky samosprávny kraj.
            Slovenská správa ciest zodpovedá za údržbu a správu komunikácií I. triedy, prechádzajúcich územím mesta Trenčín. Je to cesta I/61, pozostávajúca z ulíc Bratislavskej, Hasičskej, Nám. SNP, Štefánikovej a Pred Poľom.
           V správe Trenčianskeho samosprávneho kraja sú komunikácie II. a III. triedy, prechádzajúce územím mesta Trenčín. Sú to nasledovné komunikácie:
II/507 – Ulica Električná a Vlárska cesta
– III/6131 – Ulica Záblatská po otoč MHD
– III/6132 – Ulice Dolné Pažite, Hanzlíkovská a časť Hlavnej
– III/50721 – Ulice Biskupická a Nozdrkovce po otoč MHD
– III/50723 – Ulica Istebnícka
– III/06134 – Kubranská cesta, Ulice Pod Hájikom a Kubrická
– III/06135 – Ulica J. Derku
– III/50722 – úsek od čerpacej stanice Esso ku kruhovému objazdu pod sídliskom
                      Juh a ďalej smer na Soblahov.
            Za údržbu a správu všetkých ostatných komunikácií zodpovedajú pracovníci MHaSL, m.r.o. Trenčín. Povinnosti správcov komunikácií, týkajúce sa čistoty pozdĺž komunikácií sú špecifikované v STN č. 736101 o projektovaní ciest a diaľnic a v STN č. 736110 o projektovaní miestnych komunikácií.


 


 


 + Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov ukončili výstavbu chodníkov na Hlavnej ulici v miestnej časti Zlatovce.


 + Po dlhotrvajúcej zime treba ošetriť rany na mestských komunikáciách spôsobené počasím. V piatok 1. apríla sa začalo s opravou povrchu Kožušníckej ulice, ktorá je plná nepríjemných výtlkov, znepríjemňujúcich život vodičom i chodcom. Do opravy sa pustili pracovníci trenčianskeho Mestského hospodárstva a správy lesov.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!