Mesto reklamovalo zimnú údržbu

7. 3. 2023

V piatok 3. februára 2023 zasiahlo aj naše mesto výrazné sneženie, po ktorom nasledovalo niekoľko mrazivých dní. Žiaľ, zimná údržba nebola dostačujúca a viaceré cesty, no najmä chodníky boli rizikové ešte aj niekoľko dní od začiatku sneženia.

Na podnet mesta sa preto uskutočnilo stretnutie so spoločnosťou BegBie, ktorá vyhrala súťaž na vykonávanie zimnej údržby. Dôvodom bola neuspokojivá situácia na viacerých cestách, chodníkoch, priechodoch pre chodcov či autobusových zastávkach po snežení a mrazoch. Niektoré úseky komunikácií pre peších boli niekoľko dní nebezpečne zľadovatené. Autobusy MHD v popoludňajších hodinách (3.2.2023) museli vynechať niektoré autobusové zastávky. Výkon dodávateľa zimnej údržby objednáva a kontroluje v zmysle Zimného operačného plánu a zmluvných podmienok Mestské hospodárstvo a správa lesov ako správca miestnych komunikácií. Zástupcovia spoločnosti uznali, že aj napriek vykonaným zásahom, nezabezpečili bezpečnú prejazdnosť a priechodnosť miestnych komunikácií.

Mestské hospodárstvo a správa lesov 17. februára 2023 listom vyzvalo dodávateľa zimnej údržby, aby uviedol konkrétne opatrenia, ktoré budú zárukou, že sa situácia nezopakuje. V odpovedi uvádza, že posilní pracovnú skupinu, ktorá sa bude intenzívnejšie venovať priechodom pre chodcov, autobusovým zastávkam a schodiskám. Sneh z cyklotrás bude odhŕňať zároveň s údržbou ciest, aby nevznikol priestor k jeho zamrznutiu. Zároveň potvrdil, že má záujem si plniť svoje úlohy v súvislosti so zimnou údržbou profesionálne a svedomito. V týchto dňoch sa pripravuje výzva pre aktuálneho dodávateľa zimnej údržby v meste, týkajúca sa sankcií z omeškania výkonov od 3.2.2023 od 18:30 h do 10.2.2023 do 13:30 h.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!