Mesto pridelilo 43 nájomných bytov

9. 7. 2018

V stredu 4. júla 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie nájomných zmlúv so 43 oprávnenými žiadateľmi o nájomné byty na Veľkomoravskej ulici.

Byty boli postavené s finančnou podporou Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na byty sa teda vzťahuje zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Nájomné zmluvy budú uzatvorené na 3 roky s možnosťou predĺženia zmluvného vzťahu o maximálne tri roky.

emsto pridelilo byty na Veľkomoravskej ulici

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!