Mesto požiada o príspevok na modernizáciu zimného štadióna

17. 3. 2021

Zimný štadión Pavla Demitru by mohol byť v dohľadnej dobe do značnej mieri obnovený. Zámer mesta uchádzať sa o finančný príspevok z Fondu na podporu športu predložil poslancom mestského zastupiteľstva 10. marca 2021 primátor Richard Rybníček. Poslanci s ním súhlasili.  

Fond na podporu športu vyhlásil historicky prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty týkajúce sa výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry. Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov eur. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50 tisíc eur a maximálna je 1,5 milióna eur. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov. Žiadosť o poskytnutie príspevku je možné podať do 31.3.2021.

Mesto Trenčín sa bude uchádzať o príspevok na modernizáciu Zimného štadióna Pavla Demitru. Táto stavba už má od 5. 11. 2020 právoplatné stavebné povolenie. Projekt rieši kompletne novú strešnú konštrukciu, prípravu na fotovoltaiku, hlavné podstropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprúdu a elektrorozvody.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo aj zámer mesta vyhlásiť verejné obstarávanie na stavebné práce súvisiace s modernizáciou zimného štadióna. Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 2,5 milióna eur bez DPH.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!