Mesto pokračuje v budovaní parkovísk

10. 5. 2019

Ide najmä o sídliská Juh a Sihoť. Do začatia regulácie parkovania na Sihoti III a IV a na Juhu bude celkovo vybudovaných približne 280 parkovacích miest. Nové parkoviská ale v tomto roku pribudnú aj v mestskej časti Stred.

Sídliská Juh a Sihoť III a IV sú charakteristické hustou zástavbou, veľkou koncentráciou ľudí, pribúdajúcim počtom vozidiel a najmä, sú priestorovo limitované. Voľné plochy na nové parkoviská tu prakticky nie sú.

Parkovacie miesta vznikajú aj dopravnými opatreniami, napríklad zjednosmerňovaním ulíc. Takáto úprava čaká viaceré komunikácie aj na Sihoti. Cesty na Juhu sú už zväčša zjednosmernené.

Plochy na parkovanie sa vytvárajú aj rozšírením ciest, prípadne sa parkovacie miesta riešia aj na existujúcich chodníkoch, ktoré potom zhotovitelia prekladajú za nové parkovacie miesta.

Práce na sídlisku Juh

Na Juhu sa aktuálne pracuje na Ulici Jána Halašu (na fotografii), kde bolo vlani vybudovaných 41 miest s kolmým státím. Výstavba sa tento rok začala pred domom 2631-35, kde bude parkovisko s 31 kolmými stojiskami na mieste chodníka. Ten bude presunutý za parkovacie miesta. Nový chodník bude mať dlažbový povrch.

Pred bytovými domami 2697- 2700 sa počíta s 35 parkovacími miestami s kolmým státím na mieste, kde sa parkovalo pozdĺžne. Zároveň dôjde k rozšíreniu slepej cesty vedúcej okolo bytovky a garáží o asi 1,76 metra, a tak budú prepojené obe parkoviská. Prejazd tu bude jednosmerný. Práce by mali byť ukončené do 24.6.2019, v závislosti od počasia. Po dostavbe nových parkovísk v tejto lokalite, kde sa veľmi výrazne prejavoval nedostatok parkovacích miest, tu zaparkuje 107 vozidiel.

Halasu buduju parkovisko

Pracuje sa už aj na Západnej ulici. Tu vybudujú na viacerých miestach spolu 28 parkovacích miest. Osem ich pribudne pri bytovom dome Západná č. 2636, a to rozšírením existujúcej komunikácie, nové štyri parkovacie miesta budú  pri výjazde z jednosmernej komunikácie. Vzniknú rozšírením súčasného parkoviska do verejnej zelene. Ďalších šesť parkovacích miest vybudujú pri stojisku smetných nádob, a to rozšírením existujúceho parkoviska do verejnej zelene. A  desať miest pribudne pred domom 2237, kde je terajšie parkovisko a kde vozidlá v súčasnosti parkujú čiastočne na chodníku. Chodník posunú a vozovku rozšíria. Ak bude vhodné počasie, práce ukončia na konci mája 2019.

Západná budovanie P

Ďalšia výstavba na Juhu v tomto roku: Ulice Mateja Bela 28 – 29, Novomeského, Šmidkeho, Východná (nad školou).

Práce na sídlisku Sihoť

Aktuálne mesto na Sihoti vybudovalo 8 pozdĺžnych parkovacích miest na Gagarinovej ulici 3, parkovisko vzniklo na mieste chodníka, ktorý je posunutý. Miesta sú už vyznačené.

Gagarinova P

Nové parkovacie miesta v najbližšom čase vybudujú na Sibírskej ulici, Pod Skalkou a na Ulici M. Turkovej.

Mestská časť Stred 

V mestskej časti Stred sa tiež postupne rozbehnú práce na nových parkoviskách, a to vo vnútroblokoch na Inoveckej ulici 16 – 26, 28 – 38, 40 – 50, 52 – 62. Parkovacie miesta mesto vybuduje aj na Ul. Dlhé Hony a vo vnútroblokoch na Strojárenskej ulici.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!