Mesto mení správcu v KS Záblatie

4. 10. 2011

Mesto Trenčín sa rozhodlo zmeniť správcu Kultúrneho strediska v Záblatí. Doposiaľ sa o jeho prevádzku, dotovanú vlastníkom, teda mestom Trenčín, starala externá zamestnankyňa mesta. Prevádzka strediska od 1. októbra spadá priamo pod Útvar kultúrno-informačných služieb na mestskom úrade.


Viceprimátorka mesta Renata Kaščáková rozhodnutie mesta odôvodnila stransparentnením chodu strediska, pričom poukazovala najmä na neochotu vykázania činnosti strediska. „Doterajší stav nakladania s mestským majetkom je nemysliteľný a ako vlastník zodpovedný za jeho použitie sme povinní ho zmeniť,“ odôvodnila prevzatie kontroly nad strediskom priamo mestom Kaščáková.


Ďalší spôsob nakladania s budovou ako majetkom mesta by sa mal stať predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve. „Chceme predložiť návrh na uskutočnenie výberového konania na transparentný verejný výber prevádzkovateľa, ktorý by prevádzkoval kultúrny dom v Záblatí na vlastné náklady, resp. formou komerčného prenájmu s tým, že časť jeho prevádzky vyčlení pre pravidelné kultúrne aktivity pre verejnosť, čo sa vzhľadom na charakter tohto kultúrneho domu, ako aj činností v tejto mestskej časti, ako sú svadby, kary, oslavy, či zábavy javí ako najlepšie možné riešenie,“ dodala.


Výpoveď je dôsledkom hĺbkovej analýzy všetkých mestských kultúrnych stredísk, ich právneho stavu voči mestu, financovania a zmlúv jednotlivých stredísk k ďalším užívateľom. „Aby sme mohli efektívne, koncepčne a spravodlivo podporovať kultúru do budúcnosti, potrebujeme poznať jej doterajšie fungovanie, ktoré je veľmi neprehľadné a niekedy postavené skôr na zotrvačných vzťahoch,“ povedal primátor mesta Richard Rybníček.


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!