Mesto mapuje škody v kultúre cez dotazník

3. 4. 2020

Zistiť dopad opatrení proti koronavírusu na oblasť kultúry a komunitného života v Trenčíne chce mesto Trenčín aj prostredníctvom dotazníka, ktorý adresuje všetkým organizátorom podujatí.

Mimoriadne opatrenia, slúžiace na zamedzenie šírenia koronavírusu zasiahli celú spoločnosť. Zrušenie všetkých kultúrnych podujatí od 10. marca 2020 však znamená existenčný zásah do životov jednotlivcov aj organizácií, pôsobiacich v oblasti kultúry a komunitného života.

Mesto Trenčín preto pripravilo dotazník, ktorý nemá byť zoznamom zrušených podujatí. Jeho cieľom je zistiť, koho sa situácia dotkla tak, že je ohrozené jeho živobytie alebo existencia jeho organizácie.

Dotazník nájdete tu: bit.ly/Dopady_kultura.

Prosíme o jeho vyplnenie najneskôr do 10. apríla 2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!