Mesto hľadá nové posily do tímu participácie

28. 9. 2023

Mestský úrad v Trenčíne v spolupráci s Kreatívnym inštitútom Trenčín vyhlasujú výberové konanie na obsadenie pozície projektová špecialistka/metodička participácie alebo projektový špecialista/metodik participácie a druhé výberové konanie na obsadenie pozície koordinátorky alebo koordinátora participácie.

Výberové konania majú posilniť kapacity Inštitútu participácie, ktorého hlavnou úlohou je pracovať na vytváraní kvalitných verejných politík, vznikajúcich v spolupráci so zainteresovanými aktérmi a občanmi.

Dôležitou úlohou nových kolegýň alebo kolegov bude aj súčinnosť pri procese implementácie titulu Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 a jeho dlhodobých strategických projektov, ktoré skvalitňujú život všetkým obyvateľkám a obyvateľom mesta.

Projektová špecialistka/metodička participácie

Projektový špecialista/metodik participácie

Miesto práce: Mierové námestie, Trenčín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ASAP

Mzdové podmienky (brutto): Od 1 100 EUR/mesiac výkonnostné príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Projektové riadenie, realizácia a hodnotenie participatívnych procesov;
 • Príprava metodiky, metodické vedenie a usmerňovanie procesov;
 • Spracovanie prípadových štúdií a metodických materiálov;
 • Zisťovanie, mapovanie a analyzovanie potrieb miestnych obyvateľov;
 • Výskum, zber kvalitatívnych a kvantitatívnych dát a ich vyhodnocovanie;
 • Analýza participatívnych procesov tvorby verejných politík na základe zozbieraných dát;
 • Činnosti naviazané na proces zavádzania participácie na mestskom úrade;
 • Optimalizácia existujúcich procesov;
 • Koordinácia a medzisektorové prepájanie kľúčových aktérov;
 • Vyhľadávanie a udržiavanie nových partnerstiev a sietí medzinárodných partnerov, organizácií, ktoré sa participácií venujú a jej napojenie na Inštitút Participácie a MsÚ;
 • Náplň potrieb Mestského úradu v Trenčíne a Kreatívneho inštitútu Trenčín (Európske hlavné mesto kultúry 2026 – Pestovanie zvedavosti).

Zamestnanecké výhody, benefity: výkonnostné príplatky, pružný pracovný čas, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, možnosť meniť veci verejné k lepšiemu a vidieť výsledky svojej práce

Informácie o výberovom konaní: Uchádzači o uvedené pracovné miesto, prihláste sa elektronickou poštou na uvedený kontakt najneskôr do 19. 10. 2023.
Čo nám treba poslať?

 • Profesijný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF
 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou.

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Kontakt:

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
kancelária prednostu
Mesto Trenčín
Mierové nám. 1/2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail). V odkaze na webovú stránku mesta sa nachádza Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 19. 10. 2023

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore: Odbory spoločenských vied, psychologické vedy, pedagogické vedy, sociálne vedy, právne vedy

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti: 

Microsoft Word – Mierne pokročilý
Microsoft Excel – Mierne pokročilý
Microsoft PowerPoint – Mierne pokročilý
Microsoft Outlook – Mierne pokročilý
Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
Microsoft Teams – Mierne pokročilý
Microsoft OneDrive – Mierne pokročilý

Vodičský preukaz B

Prax na pozícii/v oblasti: projektový manažment, sociológia, psychológia, verejná správa

Počet rokov praxe: 2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom
 • schopnosť pracovať pod tlakom v prípade plnenia dôležitých termínov
 • vysoko vyvinutá schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky
 • dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, motivácia
 • ochota učiť sa nové veci a záujem o tému participácie, verejnej správy, fungovania samosprávy a kultúry
 • schopnosť pracovať s ľuďmi a byť tímový hráč/hráčka
 • strategické myslenie a plnenie dlhodobých plánov a cieľov
 • výhoda znalosti projektového manažmentu

Koordinátorka/koordinátor participácie

Miesto práce: Mierové námestie, Trenčín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ASAP

Mzdové podmienky (brutto): Od 1 100 EUR/mesiac výkonnostné príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Zisťovanie, mapovanie a analyzovanie potrieb miestnych obyvateľov;
 • Zrganizovanie a vedenie výskumov, mapovaní, stretnutí a workshopov;
 • Informovanie o aktívnom občianstve, participácií, demokratických princípoch, a téme Európskej únie;
 • Príprava a realizácia participatívnych projektov (napr. participatívne rozpočty), cielené zisťovanie potrieb v teréne;
 • Vyhľadávanie a udržiavanie nových partnerstiev a sietí medzinárodných partnerov, organizácií, ktoré sa participácií venujú a jej napojenie na Inštitút Participácie a MsÚ;
 • Náplň potrieb Mestského úradu Trenčín a Kreatívneho inštitútu Trenčín (Európske hlavné mesto kultúry 2026 – Pestovanie zvedavosti);
 • Spolupráca na príprave obsahov pre web stránku;
 • Spolupráca pri realizácii vzdelávania.

Zamestnanecké výhody, benefity: výkonnostné príplatky, pružný pracovný čas, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, možnosť meniť veci verejné k lepšiemu a vidieť výsledky svojej práce

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači o uvedené pracovné miesto, prihláste sa elektronickou poštou na uvedený kontakt najneskôr do 19. 10. 2023.

Čo nám treba poslať?

 • Profesijný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF
 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Kontakt:

JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
kancelária prednostu
Mesto Trenčín
Mierové nám. 1/2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail). 

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore: ekonomika, manažment, sociológia, kulturológia, verejná správa, marketing

Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Mierne pokročilý
Microsoft Excel – Mierne pokročilý
Microsoft PowerPoint – Mierne pokročilý
Microsoft Outlook – Mierne pokročilý
Microsoft Office 365 – Mierne pokročilý
Microsoft Teams – Mierne pokročilý
Microsoft OneDrive – Mierne pokročilý

Vodičský preukaz: B

Prax na pozícii/v oblasti: projektový manažment, ekonomika, verejná správa

Počet rokov praxe: 2

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • jazykové znalosti – anglický jazyk – aktívne slovom aj písmom
 • schopnosť pracovať pod tlakom v prípade plnenia dôležitých termínov
 • vysoko vyvinutá schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky
 • dôslednosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, motivácia
 • ochota učiť sa nové veci a záujem o tému participácie, verejnej správy a kultúry
 • schopnosť pracovať s ľuďmi a byť tímový hráč/hráčka
 • strategické myslenie a plnenie dlhodobých plánov a cieľov
 • výhoda znalosti projektového manažmentu

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!