Mesto hľadá najlepšie krajinársko – architektonické návrhy

21. 3. 2023

Mesto Trenčín dnes, 23. februára 2023, vyhlásilo dve neanonymné krajinársko – architektonické dvojkolové súťaže návrhov „Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny“ a „Revitalizácia parku Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne“. Návrhy je potrebné odovzdať do 23. marca 2023 (10.00 h).

„Trenčiansky luh – revitalizácia rekreačno-vzdelávacej zóny“

Trenčiansky luh je od roku 2021 obecným chráneným územím. Zóna ochrany lužného lesa je bezzásahová. Súťaž sa týka rekreačno – vzdelávacej zóny, ktorá je určená na aktívnejšie využitie. Ide o územie s rozlohou cca 25 tisíc m2 medzi hrádzou a Váhom.

Cieľom plánovanej revitalizácie tejto lokality je vytvoriť priestor pre rekreačno-oddychové aktivity, s komunitnými prvkami, ohniskami, malými ihriskami a s prvkami pre deti a rodiny, s mobiliárom a priestormi pre umelecké a komunitné aktivity.

Všetky podklady, informácie a súťažné podmienky sú zverejnené na www.archinfo.sk

„Revitalizácia parku Gen. M. R. Štefánika v Trenčíne“

Cieľom revitalizácie parku s rozlohou cca 45 tisíc m2 je transformácia „tranzitného“ priestoru na kultúrno – spoločenský park. Zmena má priniesť atraktívne prostredie a pritiahnuť nových návštevníkov.

Všetky podklady, informácie a podmienky k tejto súťaži sú zverejnené na www.archinfo.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!