Mesto chce návrat k regulovanému parkovaniu od 22. mája

4. 5. 2020

O návrhu budú hlasovať poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní 6. mája 2020.  Dôvodov návratu k úhradám za parkovanie je niekoľko, no najmä sami občania žiadajú, aby sa zaviedol opäť poriadok na uliciach a aby oni mali znovu kde parkovať.  

Regulované parkovanie bolo dočasne pozastavené od 24. marca v súvislosti s opatreniami, ktoré vyvolala pandémia koronavírusu. Nešlo o hygienické opatrenie, ale o ústretový krok mesta. Občanom, ktorí pomáhali svojim príbuzným a známym s nákupmi, mohli parkovať aj v tých častiach Trenčína, kde nemali vybavenú parkovaciu kartu. Nemuseli platiť jednorazové parkovné. Bezplatné parkovanie využívali aj občania, ktorí bežne jazdia do práce hromadnou dopravou, no pre nový vírus uprednostnili dopravu vlastným vozidlom.

Situáciu s parkovaním v meste monitorovali pracovníci Útvaru mobility MsÚ i mestská polícia. V krátkom čase po zavedení bezplatného parkovania sa zaplnili parkoviská najmä v centre, ale aj v obytných zónach v Dolnom meste či na Sihoti. Po parkovisku na Palackého ulici vodiči krúžili aj niekoľkokrát, kým našli voľné miesto. Občania sa už krátko po zavedení bezplatného parkovania dožadovali návratu k úhradám za parkovanie. Ak napríklad odišli z parkoviska spred domu, hoci len na krátky čas, pri návrate mali problém nájsť voľné miesto. V mnohých prípadoch tam už boli zaparkované autá z okolitých miest.

„Rozhodnutie dočasne zrušiť regulované parkovanie bolo podľa nás zmysluplné a veríme, že ľuďom na začiatku opatrení pomohlo. Momentálne je situácia taká, že niektorí občania toto rozhodnutie využívajú v rozmere, ktorý začína byť neúnosný. Preto prichádzame s návrhom na ukončenie parkovania bez úhrady s účinnosťou od 22. mája 2020. Teda, aby od 22. mája bolo parkovanie v Trenčíne, v regulovaných pásmach opäť spoplatnené a na uliciach bol opäť poriadok,“ povedal primátor Richard Rybníček, ktorý zároveň zdôraznil, že vývoj epidemiologickej situácie sa zlepšuje a štát postupne uvoľňuje prijaté opatrenia. Autobusy MHD prešli z víkendového na prázdninový režim a zároveň prichádza letné obdobie a s ním väčšia možnosť pre alternatívne druhy dopravy, napr. bicykle, kolobežky. „Preto aj vyzývam obyvateľov, aby, ak je to možné, prednostne využívali tieto bezpečnejšie a zdraviu prospešné možnosti, ako sa pohybovať po meste. V Trenčíne máme dostatok cyklostojísk a aj vylepšenú cyklistickú infraštruktúru,“ dodal primátor.

Informácie pre držiteľov kariet

Návrh mesta počíta s tým, že obdobie bezplatného parkovania sa skončí 21. mája 2020, čo by znamenalo, že bude trvať spolu 59 dní. O toto obdobie sa predĺži platnosť parkovacích kariet. Karty, ktorým pôvodná platnosť končí po 21. máji 2020 budú platiť o 59 dní dlhšie.

Príklad: karta, ktorej končí platnosť 1. 6. 2020, bude mať platnosť predĺženú o 59 dní, teda platiť bude až do 30. 7. 2020.

Pri parkovacích kartách, ktorým platnosť skončila počas obdobia parkovania zdarma (od 24. marca do 21. mája 2020) sa vyráta počet dní od 24. marca do pôvodného termínu skončenia ich platnosti. Tento počet dní sa potom pripočíta od dátumu 22. mája.

Príklad: Ak platnosť karty skončila 1. 4. 2020, bude predĺžená o 9 dní (bezplatné obdobie od 24. marca do 1.4.). Týchto 9 dní sa teda pripočíta k termínu ukončenia bezplatného parkovania – k 22. máju a teda jej platnosť skončí 30. mája 2020.

Informácie emailom alebo cez SMS

Informáciu o novom termíne platnosti karty dostanú držitelia parkovacích kariet emailom, príp. prostredníctvom SMS. Zároveň sa obnoví zasielanie emailov, ktoré budú 15 dní vopred upozorňovať na termín platnosti karty už aj s upraveným predĺženým termínom platnosti. Držitelia kariet, ktorým v bezplatnom období skončila, resp. končí platnosť, môžu už teraz požiadať elektronicky o predĺženie platnosti karty prostredníctvom webstránky karty.parkovanietrencin.sk. Upozorňujeme, že karta sa stáva platnou nie odoslaním žiadosti, ale až po prijatí platby na účet mesta Trenčín. Využiť môžete spôsob úhrady platobnou kartou priamo cez elektronické konto. Postup je rýchly a jednoduchý, bez uvádzania variabilného symbolu a čísla účtu.

Karty, ktorým končí platnosť po 22. máji 2020, môžu držitelia predĺžiť elektronicky alebo po opätovnom otvorení Klientskeho centra MsÚ Trenčín.

Karty pre Juh a Sihoť

Vybaveným (a uhradeným) parkovacím kartám do pásma J a H (rozšírené časti Sihote), ktoré mali platiť od 15. apríla 2020, sa zmení začiatok platnosti k dátumu 23. september 2020. K tomuto termínu sa začne regulácia parkovania na Juhu a Sihoti III, IV. Ak držitelia kariet nechcú dovtedy čakať, môžu požiadať o zrušenie karty a vrátenie peňazí. V septembri si však kartu budú musieť vybaviť znova.

Elektronické vybavovanie prvej karty

Prvé vybavenie parkovacej karty bolo možné doteraz iba v klientskom centre. Mesto ale pripravilo jednoduchú možnosť, ako vybaviť kartu online, teda bez návštevy úradu. Na webstránke karty.parkovanietrencin.sk nájdete formulár na vytvorenie online konta. Vyplníte požadované údaje a formulár odošlete. Zamestnanec MsÚ žiadosť spracuje, overí zadané údaje a následne vám mailovou poštou zašle aktivačný link. Kliknutím na tento link sa prihlásite do svojho online konta. V konte môžete požiadať o novú parkovaciu kartu alebo vykonávať zmeny na už zakúpených kartách.

Pre bližšie informácie volajte na 0902 911 220 alebo píšte: parkovanie@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!