Meracie práce na vodovodnej sieti

18. 7. 2005

           V súvislosti s riešením koncepcie zásobovania vodou pre mesto Trenčín sa v čase od 26.7. do 29.7. uskutočnia merania parametrov vodovodnej siete. Upozorňujeme obyvateľov, že dôsledkom meracích prác môže byť lokálny pokles tlaku vody a jej prípadné krátkodobé zakalenie. Zákal nemá vplyv na kvalitu vody a v priebehu niekoľkých hodín pominie. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!