Masaryčky Centrum

24. 3. 2006

          Najneskôr v máji tohto roku sa začnú stavať prvé objekty polyfunkčného centra Masaryčky na Legionárskej ulici v Trenčíne, na mieste asanovaných Masarykových kasární.


          Stavba Masaryčky Centra sa začne rekonštrukciou kanalizačného potrubia a preložkou retenčnej nádrže, ktorá sa nachádza na pozemku bývalých kasární. Ďalej bude nutné vybudovať novú prístupovú cestu k vojenským objektom, pretože doteraz boli dopravne prístupné po pozemku, na ktorom vyrastie polyfunkčná budova. Na základe rokovaní medzi investorom, orgánmi Ministerstva obrany SR a zástupcami Mesta Trenčín sa dohodol systém prevádzky prístupovej komunikácie, systém zásobovania polyfunkčného objektu a systém statického parkovania v tomto území.


          Samotný projekt polyfunkčného objektu Masaryčky Centrum je rozdelený do dvoch blokov, kde rovnobežne s Legionárskou ulicou sú v prvom bloku sústredené vlastné prevádzkové priestory a v druhom bloku v zadnej časti pozemku pozdĺž Partizánskej ulice je navrhnutá poschodová parkovacia garáž.


          Funkčné náplne priestorov nadzemných podlaží v prevádzkovej časti polyfunkčného objektu sú zaradené do troch základných kategórií – podzemná parkovacia garáž, obchodné prevádzky na prvom a druhom nadzemnom podlaží a administratívne prevádzky na treťom až šiestom podlaží.


Obchodné prevádzky budú prepojené presklenou pasážou pozdĺž ulice . Pohyblivými eskalátormi sa spojí prvé s druhým podlažím. Administratívna časť je riešená v štyroch blokoch, prístupové zabezpečená troma dvojicami výťahov so schodiskami. Zaujímavo je riešené presvetlenie komunikačných jadier jednotlivých podlaží budovy svetlíkmi, ktoré povedú zo šiesteho podlažia až na prvé, čiže denné svetlo bude prechádzať prakticky celou budovou.


          Ako skonkretizoval zástupca investora – konateľ spoločnosti Z.A.I.C. Dušan Veliký, navrhované obchodné prevádzky budú zahŕňať filiálku banky, predajne so spotrebným tovarom, módou, športovými potrebami a rôznymi službami, predajňu potravín, pekárskych výrobkov, stravovacie a kaviarenské prevádzky.


          V administratívnej časti budovy sa budú nachádzať kancelárske priestory určené miestnym firmám a organizáciám, právnikom, lekárom, prípadne iným službám. V podkrovnej časti bude možné v prípade záujmu zriadiť apartmánové ubytovanie.


          Parkovacie miesta v podzemí budú slúžiť na parkovanie majiteľov a zamestnancov spoločností sídliacich v budove Masaryčky Centra a parkovací dom širokej verejnosti. Prevádzku celého polyfunkčného centra zabezpečí servisná správcovská spoločnosť. Všetky priestory budú ponúkané do nájmu.


          Polyfunkčný objekt Masaryčky Centrum má byť podľa harmonogramu výstavby skolaudovaný do konca leta 2007.


          Masaryčky Centrum: Čo je navrhované:


         –   obchodné priestory s pasážami 4300 m2


         –   kancelárske priestory 7500 m2


         –   parkovacie miesta v podzemí 69


         –   parkovacie miesta v parkovacej garáži 220


         –   celková úžitková plocha komerčných priestorov a parkovania 23 300 m²


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!