Majitelia psov cieľom špeciálnej kontroly

13. 6. 2005

          Koncom marca sa začala špeciálna kontrola na dodržiavanie VZN č.3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín s hlavným zameraním na kontrolu evidenčnej známky, nerešpektovanie zákazu vstupu so psom, alebo zákazu voľného pohybu psa bez vôdzky a znečistenia verejného priestranstva psími exkrementami.  Akcia bola rozdelená do troch etáp, vyvrcholila koncom mája.


          „Počas akcie sme kontrolovali všetky sídliská a iné lokality v teritóriu mesta Trenčín,“ skonštatoval náčelník mestskej polície František Országh. „Celkovo 74 policajtov skontrolovalo 625 majiteľov psov,  z ktorých 36 riešili v blokovom konaní pokutami, ktorých suma dosiahla výšku 12 600 Sk. Dohovor za menej závažné priestupky si vypočulo 227 občanov. Najviac nedostatkoch sme zaznamenali na sídliskách Juh a Sihoť. Najčastejším priestupkom bolo neprihlásenie psa do evidencie, na druhom mieste nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa bez vôdzky mimo miest na to určených. Môžem konštatovať, že na základe vykonanej špeciálnej akcie so zlepšilo dodržiavania VZN č.3/2002, čo oceňujú najmä občania nevlastniaci psov. Napr. do evidencie majitelia prihlásili 294 psov a 47 ich zakúpilo novú známku namiesto stratenej.“


           Mesto Trenčín vyšlo majiteľom psov maximálne v ústrety – zrušilo poplatky za držanie psov a zvýšilo počet odpadových nádob na psie exkrementy. Preto očakáva rovnakú ústretovosť aj od nich. Podľa slov F. Országha niektorí majitelia psov boli pri kontrolách agresívni voči príslušníkom MsP a mali výhrady k platnému VZN ako aj Zák. č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov.


          „V prípade ďalších kontrol neobstojí výhovorka typu nemám psíka na vôdzke, veď ešte nikoho nepohrýzol a deti má rád…. Niektorí ľudia majú pred akýmkoľvek zvieraťom panický strach,“ hovorí náčelník mestskej polície. „No a za neodstránenie psieho exkrementu z verejnej plochy bude len jeden postih, pokuta vo výške 1000 Sk.“


          F. Országh vyslovil aj presvedčenie, že v budúcnosti už nebudú represívne akcie voči majiteľom psov potrebné a počet priestupcov bude neustále klesať.
+ Niektorí ľudia majú panický strach pred akýmkoľvek psom, bez ohľadu na jeho veľkosť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!