Letné terasy

31. 10. 2005

           Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1.1.2005 rieši zákon č. 582/2004 Zb. Upravuje aj platenie tohto poplatku za nehnuteľnosti, v ktorých sa poskytujú reštauračné, kaviarenské a iné pohostinské služby. Majiteľ alebo nájomca je povinný platiť podľa počtu stoličiek pre hostí. Do tohto počtu sa započítavajú všetky miesta na sedenie, to znamená aj tie na letných terasách.


          Nie všetci podnikatelia si pri žiadosti o povolenie letných terás tento fakt uvedomili. Vyplýva to z kontroly pracovníkov Ekonomického útvaru MsÚ, ktorí preverovali počet nahlásených miest na letných terasách reštauračných zariadení s realitou. „Je pravdou, že počet stoličiek na letných terasách zvýšil podnikateľom poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady, ale mali možnosť požiadať o množstvový zber. Komplikáciu spôsobuje ustanovenie zákona, podľa ktorého potrebujú mať pri množstvovom zbere vlastné vážiace zariadenie,“ hovorí vedúci Ekonomického útvaru MsÚ Ľubomír Štefánik.


          Vzhľadom na uvedené problémy a zároveň preto, aby sa daňovníci nedostali do rozporu so zákonom, správca dane – mesto Trenčín – navrhuje podnikateľom, ktorí sa rozhodnú zaviesť na rok 2005 množstvový zber, určiť ho ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby v litroch.


          V súčasnosti pripravuje Mesto Trenčín nové VZN, zohľadňujúce od l. l. 2006 nové podmienky pre spoplatnenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!