Kurty na Novinách zmenia majiteľa

17. 3. 2006

          „Mestská rada odporučila predaj areálu tenisových kurtov a priľahlého pozemku na sídlisku Noviny formou verejnej obchodnej súťaže. Je to už druhý pokus o jeho predaj, pri prvom boli oslovení iba súčasný nájomca a žiadatelia, ktorých žiadosti sme evidovali na našom útvare,“ povedala po včerajšom zasadnutí trenčianskej mestskej rady Gabriela VANKOVÁ, vedúca útvaru majetku mesta.


          Mesto Trenčín v prvom kole žiadateľov vyzvalo na podanie cenovej ponuky a architektonickej štúdie zámeru ďalšieho využitia športoviska. Všetky štyri ponuky prerokovala koncom januára Finančná a majetková komisia pri MsZ a odporučila predaj žiadateľovi, ktorý ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Mestská rada predaj tiež podporila a tak sa na februárové rokovanie mestského zastupiteľstva mal dostať návrh na odpredaj tenisového areálu na sídlisku Noviny a priľahlého pozemku konkrétnemu žiadateľovi s podmienkami, že prevezme záväzky z nájomnej zmluvy a na voľnom pozemku vybuduje stavbu, súvisiacu so športovým zameraním areálu.


          Trenčiansky primátor Branislav Celler však tento bod stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva. „Predaj nebol zrealizovaný preto, lebo subjekt, ponúkajúci najvyššiu cenu, nezaplatil 10 % zábezpeky z kúpnej ceny a to v termíne pred zasadnutím mestského zastupiteľstva,“ uvádza dôvody primátorovho rozhodnutia G. Vanková.


          B. Celler hneď po včerajšom rokovaní mestskej rady rozhodol o vytvorení komisie, ktorá určí podmienky predaja. Komisia bude menovaná v najbližších dňoch, a ak sa s výsledkom jej práce stotožní mestská rada, do programu rokovania zastupiteľstva by sa predaj areálu mohol zaradiť najskôr v júni tohto roku.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!