Prihláste sa na prvý hviezdny workshop

10. 2. 2023

Prihlasovanie ukončené.

Chceli by ste podnikať alebo sa zamestnať v kultúrno-kreatívnom priemysle? S našimi hviezdnymi workshopmi to dokážete. Na základnú otázku odkiaľ získať štartovací kapitál vám ponúkneme odpovede na našom prvom workshope z oblasti Kultúra a financie. Lektorka Martina Kedrová je skúsenou manažérkou implementácie projektov a rada sa s vami podelí o cenné skúsenosti z praxe. 

Prihlasovanie na prvý workshop určení pre fyzické osoby – nepodnikateľov je spustené.

Naučíte sa: 

  • Základnú projektovú gramotnosť – čo sú to granty, na čo slúžia?
  • Kde vyhľadať základné informácie, ako sa v nich orientovať? 
  • Ako zistiť, či sú informácie relevantné pre vás a projekt, ktorý máte v pláne zrealizovať? 
  • Je lepšie vypracovať projekt sám, alebo sa s niekým spojiť? Ako sa vyhnúť „vymýšľaniu teplej vody“ – využívanie existujúcich platforiem? 
  • Projektový cyklus: plánovanie projektu, implementácia a vy/hodnotenie. 
  • Stanovenie cieľov, projektový zámer, rozpočet, merateľné ukazovatele. 
  • Manažovanie projektu, projektový tím, deľba práce. 
  • Plánovanie a tvorba projektu – časové plánovanie, rozpočet a realizácia jednotlivých nákladov, optimalizácia projektu, minimalizovanie rizík.
  • Mapovanie a hodnotenie projektu (analýza stavu, porovnávanie jednotlivých realizačných fáz a vyhodnotenie odchýlok, „Plán B“, hodnotenie projektu a záverečná správa). 
  • Publicita – šírenie výsledkov projektu.

Ak chcete podnikať v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu, dozvedieť sa, ako nastaviť prvotné business procesy či ako vytvoriť podnikateľský plán, pošlite prihlášku do nášho programu. Ten predstavuje súhrn aktivít, služieb a kompetencií centra, učených pre začínajúcich podnikateľov v Kultúrno-kreatívnom priemysle.

Začíname 2. marca o 15:30.

Podrobné informácie:

(PDF, 334 KB)

 

Kapacita kurzu je maximálne 15 osôb. Celkový rozsah: 10 hodín. Predpokladaná periodicita: 2 hodiny týždenne. 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh. Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme. 

 

Táto výzva je určená pre fyzické osoby. Ak ste právnická osoba, živnostník alebo slobodné povolanie, atď. a máte záujem sa zúčastniť – kontaktujte nás, prosím, emailom: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629 a zaradíme vás do poradovníka na workshop určený pre vás.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, Sobášna miestnosť (2. poschodie, vchod zo Štúrovho námestia) 

Výzva je otvorená od 10. 2. 2023 do 24. 2. 2023

Prihlásiť sa na workshop

Prihláška na workshop pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 10. 12. 2023

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7).

Logá: irop mirri mk eu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!