Kto zvíťazil na trenčianskom hackathone?

14. 11. 2023

Desať tímov z celého Slovenska hľadalo 10. a 11. novembra 2023 v Trenčíne digitálne inovatívne riešenia na tému „Budovanie mesta s prehľadným systémom investícií“.

Na dvojdňovej akcii sa v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda stretlo približne 40 účastníkov. Úlohou zapojených súťažiacich bolo navrhnúť digitalizáciu implementácie investičných akcií v meste a ich správu cez jednotné systémové riešenie.

Tímy s najzaujímavejšími a najlepšími návrhmi na prvých troch miestach si odniesli aj finančnú odmenu.

Za víťaza hackathonu odborná porota vybrala tím „Opium“, ktorý vyvinul unikátnu aplikáciu pre správu investičných akcií mesta Trenčín, vychádzajúc zo skúseností s digitalizáciou v Microsoft 365. Navrhli komplexnú procesnú mapu a dátovú štruktúru, na základe ktorých vytvorili aplikáciu. Riešenie rozšírili do centrálneho hubu v MS 365, plne integrovaného v Teams a Outlook. Aplikácia spĺňa požiadavky na konektivitu s externými systémami, vrátane registratúry, WordPress, Cora a ďalších. Integrovali aj komunikáciu s občanmi cez SMS a WhatsApp, informujúce o obmedzeniach v meste. Za návrh svojho inovatívneho projektu získal víťazný tím finančnú odmenu 3 tisíc eur.

víťaz hackathonu OPIUMv

Na druhom mieste sa umiestnili a odmenu 2 tisíc eur získali tímy, ktoré spojili svoje sily „Gogoľ x ZARF“. Vytvorili administračný systém projektového riadenia pre investičnú správu mesta Trenčín. Skladá sa z administračného rozhrania a verejnej webstránky s jednoduchým prehľadom projektov a investícií.

druhé miesto na hackathone Gogoľ

Tretie miesto obsadil tím „09“ a získal odmenu 1 tisíc eur. Počas hackathonu vyvinul riešenie, ktoré stojí čisto na M365 cloudových technológiách. Podľa autorov sa tým zaručuje použiteľnosť, udržateľnosť a realizovateľnosť.

tretie miesto na hackathone Vlado Sedlák

Sériu hackathonov financovaných z plánu obnovy organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Campus Cowork. V Trenčíne to bol už šiesty hackathon v poradí.

MIRRI SR plánuje do roku 2026 zrealizovať sériu tematických hackathonov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 17: Digitálne Slovensko.

Viac o podujatí nájdete na stránke www.hacknime.to

ZDROJ: MIRRI SR

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!