Kritická situácia na križovatke pod Juhom sa skončí

12. 10. 2010

Dočasné vyriešenie alarmujúceho stavu križovatky pri čerpacej stanici pod Juhom smerom na výpadovku do zóny obchodných centier sa blíži. Mesto Trenčín pristúpi k tejto investícii aj napriek tomu, že nie je vlastníkom a ani správcom  ciest, ktoré vstupujú do križovatky.


Vlastníkom oboch ciest je Trenčiansky samosprávny kraj a ich správcom je Správa ciest TSK. Mesto Trenčín však riešenie neúnosnej každodennej situácie pre vodičov zobralo do svojich rúk a pripravilo rýchlo realizovateľný variant spočívajúci v dočasnom osadení svetelných dopravných značení. Tie budú zosynchronizované s najbližšími križovatkami, aby nevznikali zápchy.


Trvalé riešenie križovatky bolo naprojektované ako súčasť stavby 2. cestného mosta cez rieku Váh v Trenčíne, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. Na realizáciu stavby investor SSC IVSC Žilina už vyhlásil výberové konanie. Mesto Trenčín už v minulosti požiadalo investora stavby, aby uvedenú križovatku zaradil medzi priority stavby a realizoval ju pokiaľ možno hneď na začiatku investície. Preto bude  riešenie križovatky prostredníctvom cestnej svetelnej signalizácie dočasné a jej technické prvky bude môcť mesto využiť aj pri riešení iných križovatiek.


„Mesto Trenčín je správcom všetkej cestnej svetelnej signalizácie na jeho území, tzn. aj na komunikáciách, ktoré inak v správe nemá. Aj z tohto dôvodu je navrhované riešenie najprijateľnejšie. Pre mesto to nebudú vysoké finančné náklady,“  uviedol vedúci Útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ Trenčín Ladislav Petrtýl.


Projektová dokumentácia bola už schválená okresným dopravným inšpektorátom v Trenčíne a  je odsúhlasená správcom ciest vstupujúcich do križovatky, tzn. Správou ciest TSK.


„Po získaní vyjadrenia Trenčianskeho samosprávneho kraja ako vlastníka ciest a príslušného  povolenia Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie bude stavenisko do konca tohto týždňa oficiálne odovzdané. Zároveň objednáme vytýčenie sietí v križovatke. Ak nenastanú nepredvídateľné komplikácie, križovatka bude sprevádzkovaná už do Dušičiek“, doplnil L. Petrtýl.


Počas úpravy križovatky treba počítať s dopravnými obmedzeniami, ktoré budú riadne vyznačené dopravným značením. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!