Kresby a plastiky Petra Lehockého od štvrtka vo Hviezde

14. 2. 2024

Vo štvrtok 15. februára 2024 sa v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda o 18.00 hodine uskutoční vernisáž výstavy trenčianskeho umelca Petra Lehockého. Jeho sochy, kresby a holografické objekty budú v galérii KKC Hviezda vystavené do 15. marca 2024. Výstava je poctou k významnému životnému jubileu umelca.

Sochár, dizajnér a maliar Peter Lehocký sa narodil 11. februára 1944 v Drietome. Na Strednej priemyselnej škole strojníckej študoval od roku 1958 presnú mechaniku a optiku. Po škole, v roku 1962 pracoval ako podnikový konštruktér. Ďalej vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, oddelenie tvarovania výrobkov spotrebného priemyslu u Václava Kautmana (1967-1973). V rokoch 1986 až 2016 pedagogicky pôsobil na Katedre dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Peter Lehocký vystavuje po celom svete. Venuje sa verejnému i komornému svetelnému, sklárskemu a obalovému dizajnu a sochárstvu, holografii, kresbe a výnimočne maľbe, tapisérii či tvorbe grafických značiek. Jeho tvorba je harmóniou diametrálne odlišných výtvarných techník a smerov: kresby, holografie, plastiky a dizajnu. V priestorovej holografii, ktorú povýšil do výtvarnej polohy, je v stredoeurópskom priestore prvolezcom.

Je autorom výtvarného riešenia átria, fontány a osvetľovacích telies v bývalom národnom podniku Trikota vo Vrbovom (1977), svetelných plastík v Dome smútku v Trenčianskych Tepliciach (1980), osvetľovacích telies pre exteriér kolonády v Mariánskych Lázňach (1981) a areálu Trójskeho zámku v Prahe (1982), sklenených plastík v átriu Ústavu vzdelávania v stavebníctve v Bratislave (1983), návrhu výtvarného riešenia svietidiel pre Medickú záhradu v Bratislave (1984) a Františkánskej záhrady v Prahe (1988), osvetľovacích telies pre terasu Hotela Fórum v Bratislave (1989), holografického objektu vo vstupnej hale Hotela Danube v Bratislave (1991), návrhu fontány pre mesto Žilina (2003) a mnohých ďalších.

Dizajn atypických sklenených svietidiel je najvýznamnejšou oblasťou jeho umeleckej práce. V symbióze s konkrétnym priestorom vytvára jedinečné riešenia. Druhou najdôležitejšou oblasťou jeho tvorby je holografia. V roku 1986 začal experimentovať a vytvárať prvé hologramy. Sklenenú dosku oživuje svetelnými lúčmi, ktoré vytvárajú priestorový trojdimenzionálny obraz, meniaci sa s uhlom pohľadu a pohybom pozorovateľa. Tento nový druh umenia, ktorý spája vedu, techniku a umenie, má dnes už svoje pevné miesto v oblasti svetelného umenia, ale v čase svojho vzniku to bol veľmi odvážny projekt.

Lehocký pozvánka na výstavu

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!