Kotolňa na biomasu na Liptovskej ulici skončí

31. 1. 2019

Mesto Trenčín uzavrelo v októbri minulého roka so spoločnosťou Služby pre bývanie s.r.o. a LIPTOVSKA s.r.o. Dohodu o urovnaní. Jej výsledkom má byť ukončenie činnosti kotolne na biomasu na Liptovskej ulici. Občania zo sídliska Juh sa už dlhodobo sťažovali na hluk a popolček, ktorý znečisťoval bezprostredné okolie ich domácností.

kotolňa

Spoločnosť Liptovská, ktorá prevádzkuje kotolňu na biomasu, má zabezpečiť, aby po 31. 12. 2019 v areáli na Liptovskej ulici neboli najmenej 30 rokov prevádzkované žiadne zariadenia kotolne na biomasu. Rovnako tu nesmú skladovať žiadne palivo využívané pri výrobe tepla a teplej vody z kotolne na biomasu.

Spoločnosť má zároveň požiadať o zrušenie povolenia na podnikanie v energetike alebo o jeho zmenu. Zároveň má najneskôr do 31. 3. 2020 odstrániť napojenie, ktoré dnes slúži na dopravu paliva do zariadenia na výrobu tepla v kotolni na biomasu.

Aktuálne teda plynie lehota na splnenie týchto povinností. Obe spoločnosti súhlasili, že ak ich porušia alebo nedodržia, uhradia mestu Trenčín zmluvnú pokutu 300 tisíc eur.

Presťahujú sa?

Dohoda nehovorí o povinnosti kotolňu na biomasu presťahovať do areálu na Východnej ulici. Prevádzku tejto kotolne na Liptovskej ulici však musia k 31. 12. 2019 zrušiť. Ak sa ale spoločnosť rozhodne kotolňu presťahovať, mesto Trenčín jej poskytne potrebnú súčinnosť.

Mesto ešte v roku 2011 predalo pozemky na Východnej ulici (areál bývalej kotolne na uhlie) spoločnosti Služby pre bývanie, ktorá tu plánovala zriadiť logistické a výrobné centrum pre výrobu a distribúciu tepla. Kotolňu na biomasu z Liptovskej ulice tu mali presťahovať pôvodne do konca roka 2013.

Upozorňujeme, že prevádzka plynovej kotolne v areáli na Liptovskej ulici nie je spomínanou dohodou dotknutá a môže fungovať naďalej.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!