Kosenie v Trenčíne je odštartované

14. 5. 2013

Mestský úrad má v rozpočte na tento rok 324 tisíc eur na kosenie verejnej zelene. 


Lokality Pred poľom, Pod Sokolice, Biskupice, Noviny, Zámostie, Kubrá, Kubrica, park pod Juhom, centrum mesta, Park M.R. Štefánika, areály materských a základných škôl postupne pokosí mesto vo svojej réžii. S prvým kosením začalo v Parku M. R. Štefánika. V lokalitách Dlhé Hony, Sihoť a Juh to zabezpečí dodávateľská spoločnosť Marius Pedersen, ktorá  začala s prácami v utorok 14. mája. Časť verejnej zelene bude naďalej počas roka udržiavaná a kosená prostredníctvom dobrovoľníkov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!