Kosenie môže skomplikovať počasie

24. 5. 2013

Mesto Trenčín má v rámci svojho rozpočtu na kosenie k dispozícii 324 tisíc eur.  To zodpovedá trom celoplošným koseniam. Prvé sa začalo 14.mája.


Kosenie verejnej zelene v Trenčíne zabezpečuje zmluvný partner spoločnosť Marius Pedersen a  Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL).


Spoločnosť Marius Pedersen aktuálne kosí Juh I a Juh II, vnútrobloky v okolí Soblahovskej, Inoveckej a Bezručovej ulice a sídlisko Sihoť. Pracovníci mestskej rozpočtovej organizácie MHSL pokosili sídlisko Noviny, Kubru a Kubricu, nasledovať bude priestor medzi Pod Sokolicami a Pred poľom. „Máme problém s technikou, v oprave je jeden malý traktor. Napriek tomu pokračujeme každý deň podľa plánu. V týchto dňoch kosíme Kvetnú a v Zámostí aj budeme pokračovať. Pokosili sme aj areál detských jaslí a pokračujeme materskými a základnými školami,“ uviedol Róbert Buchel z MHSL, m.r.o.


Niektoré školy a predškolské zariadenia si kosia svojpomocne. V najbližších dňoch budú pokosené areály MŠ na uliciach J.Halašu, Stromová, Považská a Opatovská. Prvý júnový týždeň sa pokosia okolia škôl na uliciach Novomeského, Východná, P.Bezruča a Dlhé Hony.


Samozrejme, kosenie je priamo závislé od počasia. Ak táto podmienka nebude prekážkou, všetkých 107 hektárov verejnej zelene bude pokosených najneskôr do konca prvého júnového týždňa.


V rámci kosenia  sú odstraňované aj časti mestskej zelene zabraňujúcej výhľadu v križovatkách, príp. na dopravné značenie.  „V spolupráci s mestskou políciou monitorujeme problematické úseky a v prípade, ak dôjde k zhoršeniu výhľadu, zeleň operatívne odstraňujeme,“ upresnil Benjamín Lisáček z Útvaru interných služieb. „V najbližších dňoch budeme chemicky aj manuálne odburiňovať krajnice mestských ciest a chodníkov.“


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!