Konalo sa riadne zasadnutie MsZ

21. 2. 2007

          V Trenčíne sa dnes konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ). Poslanci sa zaoberali informatívnymi správami o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčín za druhý polrok 2006, o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov za rok 2006 a návrhom harmonogramu zasadnutí na rok 2007.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!