Mesto môže rozdať ešte 70 kompostérov

2. 1. 2023

AKTUALIZOVANÉ 3. 1. 2023

Všetkých 70 kompostérov bolo v utorok 3. 1. 2023 na poludnie obyvateľmi zarezervovaných. Formulár na záväznú registráciu bol preto deaktivovaný. Ďakujeme Trenčanom za rýchlu reakciu na výzvu a chuť zodpovedne triediť odpad. Záujem o ďalšie kompostéry evidujeme a keď budú k dispozícii, výzvu obnovíme.

Obyvateľom rodinných domov, ktorí chcú triediť bioodpad do svojho kompostovacieho zásobníka a vyrábať si tak vlastný kompost, ponúka mesto Trenčín bezplatne ešte 70 takýchto zásobníkov. Väčšiu časť kompostérov, presnejšie 380, už do rodinných domov rozdalo.

Kompostér môže získať len obyvateľ, ktorý je poplatníkom za komunálny odpad, pričom nádoba bude umiestnená výlučne na jeho adrese.

Ak máte záujem o kompostér, prosíme, vyplňte záväznú registráciu.

Záväzná registrácia k prevzatiu kompostéru

Zaregistrovaná domácnosť dostane zdarma k nádobe aj jednoduchý návod, ako kompostér zložiť i návod na správne kompostovanie. Ide o nádobu s objemom 560 l, ktorá váži približne 17 kg. Je odolná voči UV žiareniu a jej životnosť je 20 rokov.

Mesto Trenčín kúpilo kompostovacie zásobníky pre obyvateľov rodinných domov za peniaze z účelovo viazaného príspevku z Environmentálneho fondu. Obyvatelia ich preto dostanú bezplatne. Mesto chce tak podporiť snahu o triedenie biologicky rozložiteľných odpadov.

V prípade otázok, volajte v pracovných dňoch na 032/6504 418. Ďakujeme za vašu zodpovednosť v triedení odpadu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!