Komorné stretnutie pri pamätníku a odhalenie tabule

10. 4. 2020

Práve dnes – tento rok zhodou okolností na Veľký piatok – si iste mnohí spomenú aj na 75. výročie oslobodenia nášho mesta. Plánované veľké oslavy sa pre aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu nekonajú. V mene všetkých občanov Trenčína dnes položil veniec k Pamätníku umučených na Brezine primátor Richard Rybníček. Vďaku a úctu osloboditeľom nášho mesta vyjadril spolu s ním i viceprimátor Patrik Žák.

Urobil tak i podplukovník Pozemných síl OS SR Dušan Baláž a tiež predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne plk. v.v. Miroslav Ondráš, zakladajúci člen Klubu generálov Slovenska Genpor. v.v. Pavel Honzek a predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne Ján Skyba.

Celá spomienka sa niesla v komornej atmosfére pri dodržaní  prísnych opatrení z hľadiska ochrany zdravia.

K 75. výročiu oslobodenia Trenčína mesto zabezpečilo novú informačnú tabuľu o Cintoríne hrdinov na Brezine, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pamätníka. Tabuľa je z trvácnejšieho materiálu a má kvalitnejšiu grafiku. Informácie o Cintoríne hrdinov na Brezine na nej dopĺňajú ich fotografie a mená. Dielo navrhli mladí trenčianski architekti Lucia Mlynčeková a Alexander Topilin. 

Na tabuli je i v anglickom jazyku napísaný text:

Cintorín hrdinov na Brezine

Miesto posledného odpočinku bojovníkov proti nemeckým okupantom a fašizmu, ktorí sa stali obeťami mučenia a tragickej smrti od októbra 1944 do apríla 1945.

V tomto období bol Trenčín sídlom nemeckej represívnej jednotky Einsatzkomanda 13 s jej podriadenými zložkami a Gestapom, ktoré mali vypočúvacie strediská v bývalom učiteľskom internáte a v dievčenskom internáte. Pivničné miestnosti využívali nacisti ako mučiarne pre účastníkov SNP a ilegálnych pracovníkov, ktorých väznili na krajskom súde. Z väzenia viedla cesta do koncentračného tábora alebo na popravisko do Dušovej doliny na Brezine. Od októbra 1944 do apríla 1945 nacisti v Trenčíne vraždili svoje obete bez súdu. Nepriamo sa na týchto akciách zúčastňoval aj pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy HG 52.

Po objavení hromadných hrobov v Dušovej doline sa 22. mája 1945 začala úradná exhumácia, pri ktorej sa podarilo zo 69 obetí identifikovať 43. Mená ostatných zostali nepoznané. Z identifikovaných obetí je 36 zo Slovenska, 2 z bývalého Sovietskeho zväzu (Bieloruska a Rus), 1 Čech, 1 Francúz, 1 Maďar, 1 Rakúšan, 1 občan USA.

Dnes sú tu pochované pozostatky 56 umučených, vrátane neznámych obetí. Ostatné obete pochovali príbuzní na cintorínoch v rodných obciach. Neznáme obete sú pochované do spoločného hrobu.

Autorom návrhu pamätníka je Ing. arch. Ernest Krampl, investorom stavby bol Mestský národný výbor v Trenčíne. Ústredný motív pamätníka tvorí korpus od akad. soch. Fraňa Gibalu, autorom plastiky symbolizujúcej utrpenie je akad. soch. Jozef Fizel.

Mesto Trenčín, 2020

 

Tabuľa je z corténového plechu

Ide o prírodný materiál – farbou a štruktúrou vhodný do lesoparku. Má typický „hrdzavý“ vzhľad, ktorý vzniká oxidáciou povrchu, na ktorom sa postupne tvorí patina. Tá zároveň spomaľuje proces korózie. Vrstva patiny má hrdzavohnedú farbu a mení odtieň v priebehu rokov a tiež v závislosti od poveternostných vplyvov. Patina teda na jednej strane poskytuje ochranu proti agresívnym vplyvom atmosférických faktorov, na druhej strane plní estetickú funkciu.

Ide o za studena valcovanú oceľ s nižším obsahom uhlíka, pričom sú v nej i ďalšie prvky – meď, fosfor, chróm či nikel. Tie jej dodávajú protikorózne vlastnosti. Vzhľad tabule je teda premenlivý v čase, žije a je drsný a živelný podobne, ako to, čo v tomto prípade zobrazuje.

 

Mesto obnovilo nápisy na hroboch

O Pamätník umučených a o Cintorín hrdinov na Brezine sa mesto stará v spolupráci s Pohrebníctvom Dvonč. Po dvoch rokoch sa opäť obnovili na hroboch nápisy mien obetí. „V spolupráci s futbalovým klubom AS Trenčín sa nám podarilo zabezpečiť tlakové vyčistenie a impregnáciu pamätníka. Získal tým čistejší vzhľad. Následnou impregnáciou sme zvýšili jeho odolnosť voči znečisteniu. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu,” povedal vedúci Útvar interných služieb MsÚ Trenčín Benjamín Lisáček.

Nový náter majú i stožiare, kde visia vlajky štátov, ktorých vojská oslobodili Trenčín. Od konca minulého roka rastú okolo priestoru, kde pôvodne bola tŕňová koruna, smreky omorikové, ktoré tu budú plniť okrasnú funkciu. Mesto zároveň uvažuje nad výrobou repliky pôvodnej tŕňovej koruny.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!