Koľko detí je v trenčianskych školách a škôlkach?

2. 10. 2023

Po prvom mesiaci nového školského roka sa už definitívne ustálili počty detí v základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.

Osem mestských základných škôl navštevuje aktuálne 4 836 žiakov, o 96 viac ako v minulom školskom roku. V prvom ročníku je 552 detí. Prváčikov je o 36 viac, ako ich bolo pred rokom.

Škôlkarov v mestských materských školách máme 1 537, z toho novoprijatých je 496.

Základnú umeleckú školu Karola Pádivého navštevuje v individuálnej forme 540 žiakov a v skupinovej forme 573 detí. 

Všetkým prajeme, aby sa im darilo!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!