Kino Metro zostane v sieti slovenských kín

13. 12. 2005

          Kino Metro, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Mesto Trenčín, patrí dlhodobo medzi najlepšie kiná v SR z hľadiska návštevnosti i výnosov. Ešte v roku 2004 bolo ziskové. Koncom januára budúceho roku sa však otvoria 4 kinosály v novom zábavno-obchodnom centre Max, ktorým nemá zmysel konkurovať technicky i ekonomicky z verejných zdrojov.


          Mesto Trenčín sa nechce zbavovať zodpovednosti za prevádzku kina, najmä ak posledné rokovania primátora Branislava Cellera s predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne Reginou Ovesny-Straka priniesli konkrétny výsledok. Mesto Trenčín odkúpi od Slovenskej sporiteľne, majiteľa priestorov, v ktorých sídli kino Metro tieto priestory, aby v nich vybudovalo sálu na premietanie filmov vyššej kvality, tzv. artkino.


          Ak poslanci schvália návrh zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti Art-kina Metro Mesta Trenčín s občianskym združením LampART a zmluvu o výpožičke s týmto združením, kino Metro ostane v sieti slovenských kín s výlučným zameraním na programy výchovy filmového diváka včítane školskej mládeže. Ak poslanci schvália aj návrh rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2006, v rámci spolupráce pri zabezpečení činnosti Art-kina Metro získa LampART od miestnej samosprávy dotáciu na činnosť do výšky 950 tisíc Sk.


          Priestory Art-kina Metro by malo zároveň využívať o.z. Finestrina na prevádzkovanie scény Hudobného divadla. Mesto Trenčín chce poskytnúť o.z. Finestrina aj dotácie na všetky predstavenia v roku 2006 v maximálnej výške 1 mil. Sk.           

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!