Kde pokračuje v sobotu jarné upratovanie?

11. 5. 2022

Počas najbližšej soboty 14. mája 2022 budú veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu pristavené na ďalších desiatich stanovištiach. Prosíme občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote nášho mesta.

Od 8.00 do 12.00 hodiny budú dva veľkoobjemové kontajnery (VOK) na týchto miestach:

  • Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
  • Horeblatie (oproti domu č. 617)
  • Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
  • Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
  • Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

Od 13.00 do 17.00 hodiny:

  • Mlynská (začiatok ul.)
  • Opatovská (okolo č. 90 – 95)
  • Sibírska (bytovka 12/696)
  • Niva (pri plote MŠ)
  • Potočná (v blízkosti domu č. 139)

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov.

kontajner jarné upratovanie

Jeden z kontajnerov slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!