Kde najbližšie pokračuje jarné upratovanie?

17. 5. 2023

V sobotu 20. mája 2023 sa uskutoční ďalšia zo siedmich sobôt venovaných v našom meste organizovanému Jarnému upratovaniu 2023.

Veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu budú pristavené na týchto miestach:

 • Od 8.00 do 12.00 hodiny
  • Pod čerešňami (pri RD č. 1)
  • Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
  • Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
  • Hodžova (bezbariérová bytovka)
  • Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)
 • Od 13.00 do 17.00 hodiny
  • M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
  • Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
  • Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
  • Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
  • Holubyho nám. (oproti RD 1692)

Jeden z pristavených kontajnerov bude slúžiť na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu ako konáre, odpad zo záhrad a  trávnikov, druhý na ostatný odpad, okrem drobného stavebného odpadu.

Elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot a iné nebezpečné odpady vyložte ku kontajnerom.

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a. s., a Mestskej polície Trenčín.

Za zapojenie sa do jarného upratovania ďakujeme. Organizované Jarné upratovanie 2023 trvá počas sobôt do konca mája. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!