Každý človek môže zachrániť ľudský život, príďte sa to naučiť

12. 10. 2023

V pondelok 16. októbra 2023 sa na Mierovom námestí v Trenčíne od 10.00 do 17.00 hodiny môžete presvedčiť o tom, že aj laik môže zachrániť život, ak vie, čo má robiť. Verejné ukážky prvej pomoci, nácviky resuscitácie, prezentácia techniky a prezentácia aktivít vedúcich k záchrane života a zdravia budú obsahom podujatia pripraveného na DEŇ ZÁCHRANY ŽIVOTA.

V znamení záchrany ľudského života sa bude 16. október niesť už po desiatykrát. Podujatie každoročne koordinuje Európska Resuscitačná Rada – ERC. Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia laickej verejnosti o záchrane života, reťazci prežitia, vzdelávaní v resuscitácii, prvej pomoci a celkovo o Integrovanom záchrannom systéme.

Podujatie sa organizuje v celej Európe vo veľkých mestách na námestiach a iných verejne prístupných miestach. V Trenčíne bude na Mierovom námestí, kde ho pripravila spoločnosť RZP a.s. ako prevádzkovateľ Záchrannej zdravotnej služby a významný poskytovateľ vzdelávania v urgentnej medicíne a prvej pomoci v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR, Políciou SR a mestom Trenčín.  Na Mierovom námestí 16. októbra 2023 nájdete prezentáciu vozidiel záchranných zložiek, nácvik poskytovania prvej pomoci i súťaž v resuscitácii pre deti.

Deň záchrany života 2023

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!