Jozef Vydrnák vystavuje v Mestskej veži

15. 4. 2011

Laudatio 2 je názov výstavy, ktorou sa Trenčanom od piatka 15. apríla predstaví pri príležitosti životného jubilea Jozef Vydrnák. Výstava predstavuje tvorbu významného dubnického umelca, ktorý sa venuje maľbe, grafike, grafickému dizajnu, ilustráciám a realizáciám v architektúre.


Podľa kurátora výstavy Mariána Kvasničku „tradičný výtvarník zvyčajne pracuje s jedným vnemom a jeho náladu, pocit, pohodu, dojatie sa snaží vyjadriť na jeden dúšok. Duch Jozefovho dúchania do pahrieb predstavivosti pracuje s viacerými súvisiacimi predstavami a zachytáva takto asociačný proces, ak chcete alchýmiu toho, ako a prečo svet drží pohromade. Táto tvorba je okrem vizuálneho aj teologickým prieskumom, lebo ukazuje k nehotovosti a k sústavnému stávaniu sa sveta ako hlboko zdôvodneného zámeru záhadného Programátora. Jozefovu vedu pre oblasti, ktoré sa dajú poznať, a vieru pre priestory, na ktoré racionalita vždy nedosiahne, spája jeho nevyčerpateľná a húževnatá predstavivosť ako najhlbší prejav duše, v ktorej sú skryté archetypy a symboly ľudského rodu. V tomto zmysle považujem dielo Jozefa Vydrnáka za výnimočný a nad akúkoľvek pochybnosť nadregionálny (aj keď  v regióne a jeho tradíciách kotviaci) zjav, ba zjavenie. Niekedy sa len bojím doby, ktorá v hlbokej letargii a ľahostajnosti nepočúva svojich prorokov. „


Vydrnák svoju tvorbu prezentoval na samostatných, alebo kolektívnych výstavách na Slovensku i zahraničí . Jeho diela sa nachádzajú v galériách (Banská Štiavnica, Martin, Dolný Kubín, Trenčín; Békéscsaba, Otrokovice, Uherské Hradiště) i súkromných zbierkach (SR, USA, Francúzsko, Švajčiarsko, Poľsko, ČR, Japonsko, India, Veľká Británia). Jozef Vydrnák je spoluzakladateľom a koordinátorom výtvarnej časti medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – Skalka.


Výstava grafík Jozefa Vydrnáka bude Trenčanom i návštevníkom mesta prístupná v Mestskej veži do 6. mája.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!