Jesenné upratovanie pokračuje druhou sobotou

1. 10. 2020

V sobotu 3. októbra 2020 sa organizované jesenné upratovanie presunie do mestskej časti Stred. Prosíme, dodržiavajte všetky aktuálne bezpečnostné opatrenia – rúško, rukavice, dodržujte od seba dostatočnú vzdialenosť a nezdržujte sa v skupinách.

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na týchto miestach:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod

 • Bezručova (pri dele)
 • Partizánska (pri cintoríne)
 • Partizánska (okolo domu č. 73)
 • Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
 • Nad tehelňou Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
 • Horný Šianec (trávnatá plocha medzi byt. domom13 a 15)

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

 • Dolný ŠianecKrátka (zákruta RD č. 1)
 • 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
 • Beckovská (pri kotolni)
 • Osloboditeľov (otoč, križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
 • S. ChalupkuSlnečné námestie (stred ulice)
 • Soblahovská (pri bytovom dome 1113)
 • SoblahovskáKrátka (oproti parkovisku)

Mesto Trenčín organizuje jesenné upratovanie prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou. Obraciame sa na občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k čistote mesta.

Na stanovištiach budú pripravené vždy 2 veľkoobjemové kontajnery (VOK). Jeden na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu (napr. veľkorozmerný odpad z domácností v rozloženom stave), okrem drobného stavebného odpadu.
Dávať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! 

PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Za disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov ďakujeme. 

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.

Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.

Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na Ulici K zábraniu. 

Celý harmonogram jesenného upratovania nájdete na www.trencin.sk.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!