Jarné upratovanie sa presúva do mestskej časti Sever

8. 5. 2024

Tohtoročné jarné upratovanie v našom meste je naplánované na každú sobotu, a to do 25. mája. Termíny a konkrétne lokality, kde budú pristavené veľkoobjemové kontajnery na odloženie odpadu, nájdete v Harmonograme jarného upratovania 2024.

V sobotu 11. mája 2024 budú veľkoobjemové kontajnery umiestnené na týchto uliciach:

Od 8.00 do 12.00 hodiny

  • Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
  • Horeblatie (oproti domu č. 617)
  • Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
  • Žilinská (stojisko nádob oproti novému byt. domu)
  • Odbojárov (oproti RD 21 – 23)

Od 13.00 do 17.00 hodiny

  • Mlynská (začiatok ulice)
  • Opatovská (okolo č. 90 – 95)
  • Sibírska (bytovka 12/696)
  • Niva (pri plote MŠ)
  • Potočná (v blízkosti domu č. 139)

Odpad sa zbiera do dvoch veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu okrem drobného stavebného odpadu. Ten je možné odovzdať len na zberných dvoroch.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!