Jarné upratovanie finišuje najbližšiu sobotu

18. 5. 2022

V sobotu 21. mája 2022 pokračuje organizované jarné upratovanie v našom meste, a to poslednou zo siedmich sobôt. Veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu budú pristavené na týchto miestach:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

  • Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo č. 18246 – zákruta)
  • Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
  • K výstavisku (pri SOŠ)
  • Pod Sokolice (pri č. 17/514)
  • Kubránámestie (oproti RD 116, pri tel. búdke)

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

  • Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
  • Kubrica – námestie (otoč autobusu)
  • Kubranská (pri Kyselke)
  • Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
  • Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

Prosíme občanov, aby do kontajnerov ukladali len určené odpady a nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Jeden z nich slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!