Jarné upratovanie 2023 končí najbližšiu sobotu

24. 5. 2023

V sobotu 27. mája 2023 budú veľkoobjemové kontajnery na odkladanie odpadu pristavené na týchto miestach:

 • Od 8.00 do 12.00 hodiny:
  • Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo č.18246 – zákruta)
  • Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
  • K výstavisku (pri SOŠ)
  • Pod Sokolice (pri č. 17/514)
  • Kubrá – námestie (oproti RD 116)
 • Od 13.00 do 17.00 hodiny:
  • Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
  • Kubrica – námestie (otoč autobusu)
  • Kubranská (pri Kyselke)
  • Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
  • Kubrá pri kríži (pri RD č. 249)

Ide o poslednú zo siedmich sobôt, počas ktorých bolo organizované Jarné upratovanie 2023 naplánované. Prosíme občanov, aby túto možnosť využili a prispeli tak k väčšej čistote mesta.

Jeden z pristavených kontajnerov slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Hádzať do kontajnerov akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. Tiež je prísne zakázané vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Do týchto kontajnerov nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne v rámci siete distribútorov a pneuservisov.

Ďakujeme, že vám záleží na čistote nášho mesta.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!