Januárová Prechádzka mestom so sprievodcom bude o strave

30. 12. 2019

Vianočné sviatky nám okrem svojej jedinečnej atmosféry ponúkajú i bohato prestreté stoly. K tradičnému jedlu sa počas rokov už pridáva i niečo iné, nové, netypické. Prvá Prechádzka mestom so sprievodcom v roku 2020 bude však o tradičnej strave a nielen vianočnej.

Tá bola v našich končinách jednoduchá a rýchla na prípravu. Prevažnú väčšinu potravín si naši predkovia dopestovali sami a dopĺňali zberom z okolitej prí­rody. Mnohé jedlá v upravenej podobe pretrvávajú do súčasnosti a nestrácajú na svojej obľube.

Ako sa konzumovala kaša a čo symbo­lizovala? Kedy sa stal chlieb každoden­nou potravinou? Čo je potrebné na prí­pravu ščepkovej omáčky?

Aj odpovede na tieto otázky sa dozviete na januárovej prechádzke už v sobotu 4. januára 2020. Začiatok prechádzky je o 16.00 h spred Kultúrno – informačného centra na Mierovom námestí. Tešíme sa na vás!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!