Investície do ďalších chodníkov

27. 10. 2021

Mesto pokračuje v rekonštrukciách komunikácií tak, ako to schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Práce sa začali a budú pokračovať postupne tak, aby sa do konca roka stihli opraviť všetky navrhnuté chodníky.

V 1. etape mesto za 199 tisíc eur vymení asfaltový povrch na:

 • ceste a parkoviskách na Západnej ulici  
 • chodníku pred garážami na Západnej ulici
 • ľavom chodníku na Západnej ul. – od Saratovskej po OC  Južanka  
 • chodníku na Západnej ul. – od ul. Gen. Svobodu smerom za OC Južanka     
 • chodníku na cintoríne od parkoviska na Saratovskej ulici     
 • hlavnom chodníku nad OC Južanka
 • chodníku vo vnútrobloku na ul. 28. októbra (okolo detského ihriska za Smažienkou)   
 • ľavom chodníku na Piešťanskej ulici – od ul. Ľ. Stárka po Zlatovskú
 • pravom chodníku na Piešťanskej ulici – od ul. Ľ. Stárka po Veľkomoravskú 

Navyše, sa na Šmidkeho ulici vybuduje nový chodník zo zámkovej dlažby aj s osvetleným priechodom pre chodcov.

Ďalšou investičnou akciou mesta je vybudovanie nového, 18 metrov dlhého chodníka na Novomeského ulici aj s osvetlením. Stavba bude rozdelená na dva úseky. Prvý povedie pozdĺž cesty na Novomeského ulici ako pokračovanie existujúceho chodníka. Druhý úsek sa napojí na existujúci chodník na Saratovskej ulici. Práce v hodnote vyše 21 tisíc eur majú byť ukončené do polovice decembra.

Nový povrch zo zámkovej dlažby bude mať v najbližších týždňoch asi 100 metrový úsek chodníka na Štefánikovej ulici – od priechodu pre chodcov k výstavisku smerom ku kruhovému objazdu pri ZOC Max. Chodník bude mať aj nové cestné zábradlie z prefabrikovaných betónových zábran. Ide o mestskú investíciu vyše 28 tisíc eur.

V stredu, 27. októbra 2021, mesto odovzdalo zhotoviteľovi ďalšiu etapu opravy chodníkov. Ide o investíciu vo výške takmer 62 tisíc eur. A tak do konca roka bude mať nový asfaltový povrch aj:

 • chodník na Šafárikovej ulici nad Bazovského ulicou
 • chodník na Bazovského ulici – horný oblúk
 • chodník na Novomeského ulici
 • chodník na „otoči“ na Ulici gen. Svobodu – okolo KRAJU + Halalovka 50
 • chodníky nad Južankou – vedľajšie dva chodníky (133,5 m)
 • chodník na Bazovského ulici
 • chodník na Kyjevskej 1
 • chodník na Kyjevskej 2 a 4
 • okolité chodníčky na ul. Mateja Bela 25

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!