Inovecká ulica zostáva zatiaľ bez zastávok MHD

8. 7. 2022

Trenčianske vodárne a kanalizácie na Inoveckej ulici rekonštruujú vodovod a kanalizáciu. Tieto práce a následné stavebné úpravy vylúčia zastavovanie autobusov MHD na tejto ulici ešte na niekoľko týždňov. Prosíme obyvateľov o trpezlivosť.

práce na InoveckejObnova verejného vodovodu a kanalizácie na Inoveckej ulici  je investíciou Trenčianskych vodární a kanalizácií. Mesto na tejto ulici zrekonštruuje tamojšie autobusové zastávky. Napokon dostane celá ulica nový asfaltový povrch.

Počas prác dochádza v krátkych úsekoch k obmedzeniu osobnej automobilovej dopravy, kedy je smerovaná do jedného jazdného pruhu. Mestská hromadná doprava je pretrasovaná po Soblahovskej ulici.

Na základe pracovného stretnutia zástupcov mesta, TVK a prevádzkovateľa MDH Trenčín priamo na mieste 6. 7. 2022, bude ulica Inovecká bez obsluhy MHD TN predbežne do konca júla 2022.

Dôvodom sú pokračujúce práce na rekonštrukcií vodovodu, následné stavebné úpravy nábehových oblúkov na križovatke s ulicou Dlhé Hony a neodkladné povrchové úpravy vozovky.

Počas nasledujúcich mesiacov by malo dôjsť k rekonštrukcii zastávok MHD, na ktorých budú vymenené obrubníky a  nový betónový povrch pod nástupišťom autobusov. Rekonštrukcia zastávok bude už mestskou investičnou akciou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!