Informácie k aktuálnej smogovej situácii

26. 2. 2021

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Trenčín a okolie oznámenie o vzniku smogovej situácie pre častice PM10.

Aké sú príčiny smogovej situácie? 

Vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv priemyslu a dopravy, nepriaznivé rozptylové podmienky.

Odporúčané predbežné opatrenia pre obyvateľov

Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:

  • obmedziť dobu pobytu vonku,
  • skrátiť vetranie obytných miestností,
  • obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity).

Obyvatelia, ktorí využívajú lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotly ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by mali dlhodobo dodržiavať tieto zásady:

  • Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), okrem PM10 pri spaľovaní takéhoto dopadu vznikajú aj ďalšie toxické látky.
  • V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1 – 2 roky).
  • Udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach: o pravidelne čistiť kotol a komín, prikladať radšej častejšie po menších dávkach, nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň, ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150 – 250°C. Pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok.

Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.

Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov, o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality ovzdušia sú na www.shmu.sk

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!