Informácia pre imobilných voličov

13. 3. 2019

V sobotu 16. marca 2019 sa uskutočnia voľby prezidenta Slovenskej republiky. V Kultúrnom stredisku Juh na Kyjevskej ulici budú počas volieb volebné miestnosti aj na poschodí. Pre imobilných občanov bude k dispozícii plošina v čase od 10.00 do 15.00 hodiny.

Ak sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, máte právo požiadať mesto a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky, avšak len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Znamená to, že okrsková volebná komisia môže realizovať hlasovanie mimo volebnej miestnosti len vo svojom presne vymedzenom územnom obvode a nemôže zabezpečovať hlasovanie s prenosnou volebnou schránkou mimo svojho obvodu na miestach, na ktorých sa voliči zapísaní v jej zozname nachádzajú v deň konania volieb.

S prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, vyšle okrsková volebná komisia dvoch svojich členov. Tí zabezpečia zachovanie tajnosti hlasovania i to, aby hlasujúci podpísal prevzatie hlasovacieho lístka a obálky.

Svoju požiadavku o voľbu do prenosnej volebnej schránky nahláste do 15. marca 2019, ak sa uskutoční 2. kolo volieb do 29.marca 2019 na Mestskom úrade v Trenčíne v úradných hodinách, č. t.6504 244 a počas volieb (16. marca 2019, resp. 30. marca 2019) na Mestskom úrade v Trenčíne, č.t.6504 309 alebo príslušnej okrskovej volebnej komisii.

Všetky podrobné informácie k voľbám nájdete na www.trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!