Informácia k doručovaniu rozhodnutí

16. 5. 2022

Mesto Trenčín v súčasnosti doručuje občanom, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku, rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prostredníctvo Slovenskej pošty.

Vzhľadom k tomu, že ich doručovanie bude v najbližšej dobe ukončené, žiadame občanov, aby v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, oslovovali priamo správcu tejto dane alebo poplatku za komunálny odpad. Telefonický kontakt je uvedený v rozhodnutiach.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!