Prihláste sa do letnej hudobnej školy vo Hviezdodvore 

6. 4. 2023

Prihlasovanie ukončené.

Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda spúšťa prihlasovanie sa na Letnú hudobnú školu pre mladé talenty a subjekty pôsobiace v kultúrno-kreatívnom priemysle. Letná hudobná škola otvára možnosť pre umelcov a umelkyne prezentovať svoju tvorbu a konzultovať ju s odborníkmi v danom hudobnom žánri a zdokonaliť svoje zručnosti. Súčasťou workshopu bude živé vystúpenie vo Hviezdodvore.

Prostredníctvom odborných rád od skúsených lektorov z hudobného priemyslu účastník workshopu získa praktické skúsenosti ako naložiť so svojou hudbou tak, aby sa dokázal uplatniť nielen na domácej scéne. Výstupom z workshopu bude aj profesionálny audiovizuálny záznam zo živého vystúpenia, ktorý bude použiteľný v rámci propagácie vlastnej tvorby umelca, umelkyne.

Možné termíny konania workshopu: 17. – 21. júl 2023 alebo 14. – 25. august 2023 

Kapacita kurzu je maximálne 50 osôb. 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh. Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.   

Táto výzva je určená pre fyzické osoby aj právnické osoby.

Účastnícky poplatok: 0,- eur  

Miesto konania: Hviezdodvor, KKC Hviezda, Kniežaťa Pribinu 197, Trenčín. 

Prihláste sa najneskôr do 28. 4. 2023 

Formular pre fyzicke osoby

Dátum zverejnenia výzvy: 6. 4. 2023 

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Trenčín a spolufinancovaný z ERDF – Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci IROP projektu: Centrum kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda (kód projektu v ITMS2014+:302031ABB7). 

Logá: irop mirri mk eu

 

Pripravované workshopy Hľadáte iný workshop?

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!