Prihlasovanie na hviezdny workshop Digitálny marketing (tvorba stratégie) + sociálne siete

21. 4. 2023

Chceli by ste si vedieť profesionálne nastaviť stratégiu svojho digitálneho marketingu? Vedieť si vytvoriť efektívne kampane pre svoje produkty alebo služby? Vytvoriť pre ne pútavý obsah a vedieť ho správne distribuovať v online prostredí? 

Do Trenčína príde známe meno v oblasti digitálneho marketingu Dušan Vavrek.

Dušan Vavrek má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti digitálneho marketingu. Je bývalým zamestnancom spoločnosti Google a zakladateľom digitálnej agentúry Tomatoes.digital, ktorá sa podieľa na návrhu, tvorbe a realizácii kampaní spoločnostiam z celého sveta, ale napríklad aj pani prezidentke Zuzane Čaputovej alebo projektu EHMK Košice.   

Na hviezdny workshop Digitálny marketing (tvorba stratégie) + sociálne siete sa môže prihlásiť každý, kto má viac ako 18 rokov. Fyzická, ale aj právnická osoba, podnikateľ aj nepodnikateľ. 

Obsah workshopu: 

Úvod do digitálneho marketingu (lektor Dušan Vavrek)

 • komponenty digitálneho marketingu 
 • základne nástroje pre jednotlivé komponenty 
 • zber a využitie dát na efektívny digitálny marketing 
   

Business cases a tvorba kampane (lektor Dušan Vavrek) 

 • reálne príklady stanovenia stratégie digitálneho marketingu, implementácie a dopadov 
 • zbežná analýza a návrhy stratégie a odporúčaných postupov na reálnych príkladoch účastníkov (ktorí podnikajú alebo plánujú podnikať) 
   

Marketing na sociálnych sieťach (lektor Katarína Beniač) 

 • fungovanie sociálnych sietí a ich špecifiká 
 • synergie organiky a platených reklám na sociálnych sieťach 
 • sociálne siete ako súčasť content marketingu 
 • praktické tipy pre prácu so sociálnymi médiami 
 • vyhodnocovanie efektivity

 

Prihlásovanie na workshop bolo ukončené.

 

Začíname: 9. júna o 9.00 h 

Kapacita kurzu:  je maximálne 12 osôb. 

Celkový rozsah: 9 hodín v rámci 3 dní (9., 15., 16. 6. 2023) 

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky a všetkých potrebných príloh. Ak sa vám zdá, že ide o príliš veľa dokumentov a máte problém s ich vyplnením alebo vytlačením, dohodnite si osobné stretnutie prostredníctvom e-mailu: hviezda@trencin.sk alebo na tel. č: 0911 046 629. Radi vám s tým pomôžeme.   

Táto výzva je určená pre fyzické aj právnické osoby.  

Účastnícky poplatok: 0 €  

Miesto konania: Mestský úrad, Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, alebo v CKKP Hviezda Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín 

 

Pripravované workshopy Hľadáte iný workshop?

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!