Fontána vodníka Valentína sa zaskvie v plnej kráse

5. 4. 2007

          Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL), m.r.o., Trenčín začne zajtra tohtoročnú prevádzku fontány vodníka Valentína na Štúrovom námestí. Zariadenie bude po troch rokoch opäť fungovať v plnom softwarovom vybavení. Software, ktorý riadi a ovláda krokovacie motory jumpingov je nastavený tak, aby umožňoval v rôznych časových intervaloch vytvárať rôzne kombinácie vodných lúčov – ich dĺžky, výšky, intenzity, frekvencie. Kombináciou týchto faktorov sa vytvára predpoklad na nespočetné množstvo variácií vodných hier, ktoré spoločne s večerným osvetlením fontány prispejú ku skrášleniu prostredia Štúrovho námestia a budú príjemným spestrením pre občanov a návštevníkov Trenčín nielen počas blížiacich sa Veľkonočných sviatkov, ale počas celej turistickej sezóny.


          Fontána vodníka bola vybudovaná v rámci rekonštrukcie Štúrovho námestia. MHSL zabezpečuje jej prevádzku a údržbu od roku 1998. Štyri roky Vodník fungoval v plnom softwarovom vybavení, až do poruchy snímačov krokovacích motorov v obidvoch jumpingoch, ktoré zabezpečovali striekanie vody podľa dodaného softwarového vybavenia fontány. Nasledujúce tri roky pracovala iba v jednom vytvorenom alternatívnom programe.


          Snímače nebolo možné nahradiť súčiastkami dostupnými na našom trhu a americký výrobca ich dodáva len ako celok. Cena nového jumpingu predstavuje sumu približne 500 000 Sk za kus. K úplnej prevádzke fontány bolo potrebné zakúpiť 2 kusy jumpingov.


          Mesto Trenčín v rámci investičných akcií v roku 2007 vyčlenilo 1 050 000 Sk na opravu dvoch kusov jumping jet flash s riadiacou jednotkou a osvetlením. Pre bezporuchový chod celého systému bola navyše odvetraná technologická šachta, v ktorej sa nachádza softwarové vybavenie fontány.


          Zamestnanci MHSL, m.r.o. Trenčín pravidelne zabezpečujú údržbu, kontrolu a čistenie fontány od nečistôt, ktoré sa dostanú do fontány počas bežnej prevádzky – od lístia, nevhodných predmetov a iných nečistôt.


          Ročné náklady na prevádzku a údržbu fontány vodníka predstavujú približne 720 tisíc Sk.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!