Druhé kolo podávania žiadosti o dotácie v oblasti životného prostredia

18. 4. 2019

Na aktivity v oblasti životného prostredia na rok 2019 vyhlásil primátor mesta 2. dotačné kolo. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. apríl 2019.

V prvom dotačnom kole bola v oblasti životného prostredia na rok 2019 Komisiou životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania schválená podpora troch projektov v celkovej sume 2545 eur.

Nakoľko je na dotácie v oblasti životného prostredia v tomto roku vyčlenených 3200 eur, komisia navrhla zvyšných 655 eur prerozdeliť v druhom kole.

 

Poskytnuté dotácie


Viac informácií o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín nájdete na stránke www.trencin.sk/dotacie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!