Dotácie z grantového programu v oblasti kultúry sú rozdelené

3. 4. 2019

Na základe odporučenia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne rozhodol primátor mesta Richard Rybníček o pridelení dotácií z grantového programu Mesta Trenčín v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2019.

Mesto Trenčín podporí dotáciou v tomto roku 46 kultúrnych podujatí, a to celkovou sumou 65 600 eur. Dotáciu na záujmovú umeleckú činnosť poskytne 22 žiadateľom, pričom medzi nich rozdelí 31 400 eur.

 

Poskytnuté dotácie

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!