Dopravné informácie pred koncertom Rammstein

13. 6. 2023

AKTUALIZOVANÉ 9. 6. 2023

V súvislosti s koncertom Rammstein na trenčianskom letisku v stredu 14. júna 2023 treba počítať, že bude na cestách ešte viac zhustená premávka. Návštevníkom koncertu odporúčame pricestovať verejnou dopravou. Podľa vyjadrenia organizátora, bude zo stanice na letisko a opačne zabezpečená kyvadlová autobusová doprava. Ak sa chystáte pricestovať autom, odporúčame urobiť tak niekoľko hodín pred koncertom, nakoľko sa na letisku očakáva vyše 40 000 ľudí.

Mesto Trenčín, žiaľ, podľa platnej legislatívy, nevie zaviesť špeciálne opatrenia na infraštruktúre štátu či župy. Na cesty I., II. a III. triedy nevieme uskutočniť ani jednoduché úpravy jazdných pruhov v križovatkách. „Organizátor koncertu sa prenosným dopravným značením bude snažiť dopravu rozptýliť už od Piešťan na viacero ciest – podobne ako je to pri festivaloch Pohoda a Grape. Obyvatelia mesta a priľahlých obcí musia v deň koncertu počítať s rozsiahlymi popoludňajšími kolónami,“ upozorňuje vedúci Útvaru mobility MsÚ Trenčín Róbert Hartmann.

Pre uzáveru mostov v priamom okolí miesta podujatia treba počítať so zdržaním pri vstupe na koncert a tiež aj po jeho skončení. Polícia SR bude regulovať dopravu pre vstup do a z mesta Trenčín po obchádzkových trasách.

Príchod v dostatočnom predstihu

Vzhľadom na vzniknutú situáciu treba počítať s dopravnými kolónami a značným zdržaním. Všetkým vodičom preto odporúčame, aby do Trenčína prišli už v doobedných hodinách, resp. s dostatočným predstihom. Pre návštevníkov bude od 12.00 hod. k dispozícií Mix zóna, v ktorej sa bude nachádzať občerstvenie a food court zóna.

Predpokladané zdržanie

 • 8.00 – 12.00 Bez zdržania alebo mierne zdržanie
 • 12.00 – 14.00 Zdržanie
 • 14.00 – 16.00 Výrazné zdržanie
 • 16.00 A NESKÔR – MIMORIADNE EXTRÉMNE ZDRŽANIE

Polícia bude v čase konania koncertu pripravená nasadiť všetky sily a prostriedky. Krajský dopravný inšpektorát organizuje dopravno-bezpečnostné opatrenie s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť a plynulosť ciest v súvislosti s koncertom.

ČASOVÝ PLÁN (14.-15. 6. 2023)

 •   9.00 hod. otvorenie parkoviska pre osobné motorové vozidlá a motocykle
 • 12.00 hod. otvorenie brán do Návštevníckej zóny/Mix zóny (občerstvenie a foodcourt zóna)
 • 16.00 hod. otvorenie brán do areálu koncertu
 • 20.00 hod. Abelard
 • 21.00 hod. RAMMSTEIN
 •   4.00 hod. zatvorenie Návštevníckej zóny/Mix zóny
 •   6.00 hod. zatvorenie parkoviska pre osobné motorové vozidlá a motocykle

VSTUPY

Vstupy do všetkých sektorov (Imobilní návštevníci so sprievodom – platforma pred tribúnou E, Státie, Feuerzone aj tribúny na sedenie) zo strany OPATOVCE sú vyhradené pre:

 • návštevníkov prichádzajúcich osobnými motorovými vozidlami a motocyklami, ktorí majú vopred zakúpené parkovacie lístky.

Vstupy do všetkých sektorov (Imobilní návštevníci s doprovodom – platforma pred tribúnou E, Státie, Feuerzone aj tribúny na sedenie) zo strany NOZDRKOVCE sú vyhradené pre:

 • peších návštevníkov,
 • návštevníkov prichádzajúcich na kolobežkách a bicykloch,
 • návštevníkov prichádzajúcich autobusmi, taxi a kyvadlovou dopravou.

Meno návštevníka na vstupenke sa musí zhodovať s menom na doklade totožnosti návštevníka. V prípade potreby zmeny mena na vstupenke môžete požiadať o repersonalizáciu cez Ticketportal: https://www.ticketportal.sk/Article/18245 a Eventim: office@eventim.sk

Mapa

mapa na koncert rammstein

 

Parkovanie

 • pre návštevníkov koncertu Rammstein bude od 9:00 k dispozícií platené parkovisko pre osobné motorové vozidlá a motocykle umiestnené na vymedzenej ploche vedľa letiska zo strany OPATOVCE. Parkovanie bude podmienené platnou parkovacou vstupenkou, ktorú si môžete zakúpiť na https://www.ticketportal.sk/event/PARKOVANIE-RAMMSTEIN
 • Parkovacie vstupenky sa nebudú predávať na mieste podujatia. 
 • Vstup na parkovisko pre držiteľov parkovacích vstupeniek:
  • Vodiči smerujúci zo západného Slovenska (BA, NR kraj) – smerovať do križovatky D1 Lúka (exit 95) a následne po ceste II/507 do Trenčianskych Stankoviec a následne po ceste I/9 do obce Veľké Bierovce.
  • Vodiči smerujúci zo severnej strany Slovenska (ZA kraj), z východného Slovenska (PO, KE kraj), zo severného Česka (Moravy) a Poľska – smerovať do križovatky D1 Nové Mesto nad Váhom (exit 106) a následne po ceste II/515 a následne II/507 do Trenčianskych Stankoviec a následne po ceste I/9 do obce Veľké Bierovce.
  • Vodiči smerujúci zo stredného Slovenska a južného Slovenska (BB kraj, KE kraj) – smerovať na cestu I/9 a následne do obce Veľké Bierovce.

Kyvadlová doprava

Pre návštevníkov koncertu bude zabezpečená aj kyvadlová doprava, ktorá bude premávať v pravidelnom intervale medzi vlakovou/autobusovou stanicou a letiskom Trenčín. Intervaly budú ovplyvnené aktuálnou dopravnou priepustnosťou.

Bicykle a kolobežky

Pre návštevníkov bude vyhradený aj odkladací priestor pre bicykle a kolobežky s možnosťou ich uzamknutia. Vyhradený priestor bude umiestnený pri vstupnej bráne zo strany Nozdrkovce. Bicykle aj kolobežky odporúčame uzamknúť vlastným zámkom, nakoľko priestor nebude strážený.

Pre rekonštrukčné práce a havarijnú uzáveru mosta na ceste I/9 je potrebné, aby si účastníci koncertu svoju cestu naplánovali s dostatočným časovým predstihom a rešpektovali pokyny polície a organizátora koncertu.

Ak sa chystáte na koncert, odporúčame sledovať Facebook Polícia SR – Trenčiansky kraj.

Koniec koncertu

Pre prebiehajúcu rekonštrukciu treba počítať so zdržaním aj po skončení koncertu. Návštevníci môžu využiť Mix zónu, ktorá ostane otvorená až do 4.00 hod.

Doprava

 • Autobusový dopravca Slovak Lines pre tento koncert zabezpečuje priame spojenie medzi Bratislavou a letiskom Trenčín so zastávkou v Trnave.
 • Vlaková doprava IDeme na koncert vlakom – Bez stresu z dopravných obmedzení a uzavretých ciest. Vyhnite sa problémom so šoférovaním, parkovaním a kolónam. Využite vlakové spojenia do Trenčína z celého Slovenska. V spolupráci s ekologickým dopravným partnerom Železničnou spoločnosťou Slovensko, bude posilnená aj vlaková doprava s maximálnym možným navýšením kapacít vlakov. Kúpiť lístok si môže na stránke https://www.zssk.sk/

Bezpečnostné opatrenia

Návštevníci podujatia sú povinní rešpektovať bezpečnostné pokyny usporiadateľa. Pri vstupe na podujatie sa musí každý návštevník podrobiť kontrole dokladu totožnosti s platnou vstupenkou a bezpečnostnej prehliadke, pri ktorej budú návštevníkom odobraté všetky zakázané predmety.

Pre návštevníkov platí prísny zákaz vnášania: všetky kabelky, vaky, ruksaky a iná batožina nesmie presiahnuť veľkosť A4 (bude kontrolované), fotoaparáty s odnímateľnými šošovkami alebo ohniskovou vzdialenosťou presahujúcou 200 mm, všetky videokamery, Go Pro, tablety, selfie tyče, dáždniky, plechovky, sklenené fľaše, PET fľaše, TetraPaks s objemom väčším ako 0,25 l, Tupperware na potraviny, Tupperware fľaše, notebooky, darčeky pre umelcov, zariadenia na záznam zvuku, powerbanky, ktoré sú väčšie ako dvojnásobná veľkosť bežného smartphone, laserové ukazovátko, baterky, cyklistické svietidlá, plagáty väčšie ako A3, stožiare každého druhu, iné sklenené nádoby (parfum, deodorant atď.), spreje (deodorant, lak na vlasy atď.), ohňostroje (najmä prskavky), zbrane každého druhu (vrátane nožov, paprikových sprejov), drony, dalekohľad, predmety vydavájúce akýkoľvek zvuk (rapkáče, trúbky,…), ostatné objemné predmety (ruksaky, kufre, kreslá, taburetky, deky, kolobežky, skateboardy, podsedáky,…). 

Na mieste konania budú pripravené posilnené bezpečnostné zložky, ktoré budú nápomocné pri zabezpečení hladkého príchodu na podujatie, priebehu podujatia aj odchodu z podujatia.

Fotografovanie a filmovanie 

Počas podujatia platí pre všetkých návštevníkov prísny zákaz fotografovania a filmovania profesionálnou technikou. Návštevníkom s fotoaparátom s objektívom a kamerou nebude umožnený vstup na podujatie alebo im budú tieto zariadenia odobraté. Usporiadateľ nezodpovedá za takto odobraté zariadenia, ich uskladnenie, krádež a ani za akékoľvek iné škody na nich spôsobené. Návštevník má možnosť odložiť si profesionálnu techniku v spoplatnenej úschovni zo strany Opatovce alebo Nozdrkovce.

Zdravotnícka služba

Na mieste konania budú pripravené vozidlá záchrannej služby a zdravotníci v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade zdravotných komplikácií návštevníkov.

Pokladne

Pre návštevníkov podujatia budú k dispozícii 2 pokladne na kontrolu problémových vstupeniek a spoplatnenú re-personalizáciu vstupeniek. Jedna sa bude nachádzať pri vstupoch zo strany Opatovce a druhá pri vstupoch zo strany Nozdrkovce. Pokladne budú otvorené v deň podujatia (14.6.2023 – streda) od 12:00 do 22:00 hodiny.

Úschovňa

Budú k dispozícii 2 spoplatnené úschovne vecí od 12.00 (jedna zo strany Opatovce a druhá zo strany Nozdrkovce). Návštevníci musia z bezpečnostných dôvodov pred jej odložením do úschovne batožinu otvoriť na kontrolu.

Gastro

Pre návštevníkov podujatia bude k dispozícii dostatočný počet gastro stánkov s nápojmi aj občerstvením už od 12.00. Platba bude možná platobnou kartou aj v hotovosti.

Sociálne zariadenia

Pre návštevníkov podujatia bude k dispozícii dostatočný počet sociálnych zariadení ako aj samostatné sociálne zariadenia pre imobilných návštevníkov od 12:00.

Merchandise

Pre návštevníkov podujatia budú k dispozícii 4 stánky –  2 stánky sa budú nachádzať v návštevníckej zóne/mix zóne, ktoré budú otvorené 14.6.2023 od 12:00 pre návštevníkov s platnou vstupenkou. Ďalšie 2 stánky sa budú nachádzať po stranách tribún na sedenie a otvorené budú 14.6.2023 od 16:00 pre návštevníkov s platnou vstupenkou.

Počasie

Podujatie sa bude konať za každého počasia, pokiaľ meteorologické podmienky objektívne neohrozia priebeh podujatia a zdravie návštevníkov. Preto si dovoľujeme v prípade dažďa požiadať návštevníkov, aby mali k dispozícii pršiplášte, nakoľko bude vstup s dáždnikom z bezpečnostných dôvodov zakázaný.

Upozornenie od organizátora koncertu

Všetkým návštevníkom výrazne odporúčame včasný príchod na miesto konania podujatia, aby mali možnosť zaujať svoje miesto v hľadisku v dostatočnom predstihu pred začiatkom podujatia. Návštevníci podujatia sú povinní rešpektovať organizačné pokyny usporiadateľa. Do areálu letiska je vstup možný len s platnou vstupenkou. Vstupenka umožňuje jednorazový vstup na podujatie. Navigačné tabule a displeje budú rozmiestnené v okolí letiska a prípadnú navigáciu poskytnú aj označení pracovníci usporiadateľskej služby. Letisko Trenčín je monitorované kamerovým systémom. Všetky incidenty budú kamerami zachytené a okamžite vyhodnotené bezpečnostnými zložkami.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!