Dočasná nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia

24. 1. 2006

          V Trenčíne eviduje miestna samospráva 45 ľudí bez prístrešia. V týchto extrémne chladných dňoch je ich život bez pomoci ohrozený. Mesto Trenčín počnúc dnešným dňom zabezpečilo pre nich v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Katolíckou charitou,  a Odborom krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne na prechodné obdobie, počas trvania veľmi nízkych, arktických teplôt, dočasnú nocľaháreň.


          Deky a tridsať lôžok sú pripravené v objekte bývalej materskej školy Gagarinova na Osvienčimskej ulici. Školu v závere minulého roku ministerstvo školstva na podnet samosprávy vyňalo zo siete škôl a školských zariadení. Objekt Mesto Trenčín v jarných mesiacoch začne prestavovať na Centrum pre seniorov, v súčasnosti je v zachovalom stave a nevyužívaný. Ľuďom bez prístrešia poslúžia tri miestnosti, WC a umývadlá na vykonanie základných hygienických potrieb. Ľudia bez prístrešia tu dostanú vo večerných hodinách aj teplú polievku a ráno raňajky. „Finančne pomoc ľuďom bez prístrešia zabezpečuje Mesto Trenčín z prostriedkov, ktoré sú v rozpočte určené na grantový program pre neštátne subjekty charitatívneho zamerania. Mesto poskytne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne zoznam ľudí bez prístrešia a v zmysle výzvy ministerky práce a sociálnych Ivety Radičovej pre mestské magistráty sa tak stane osobitným príjemcom pre dávky v hmotnej núdzi pre občanov pre prístrešia. Časť finančných prostriedkov za vydanú stravu sa tak vráti do rozpočtu mesta,“ informuje špecialistka Útvaru školstva a sociálnych vecí mestského úradu Dana Mikolášová.


          Do dočasnej nocľahárne môžu prísť ľudia bez prístrešia každý večer medzi osemnástou a dvadsiatou hodinou. Budú ich čakať dve pracovníčky katolíckej charity a od 20.00 h až do rána sa o bezpečnosť týchto ľudí, prípadne obyvateľov okolitých bytoviek, postarajú dvaja vyčlenení inšpektori mestskej polície. Objekt musia ľudia bez prístrešia opustiť najneskôr o 8.00 h ráno. Dočasná nocľaháreň bude otvorená podľa vývoja počasia, pravdepodobne dva až tri týždne a podľa potreby aj v zostávajúcich zimných mesiacoch tohto roku.


          Lôžka a deky poskytol Odbor krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!